• www.freeimages.co.uk

Weer gematigde huurverhoging voor huurders Kennemer Wonen

ALKMAAR Gemiddeld worden de huren per 1 juli met 1,4% verhoogd. Door de gematigde huurverhoging wil Kennemer Wonen de betaalbaarheid van haar woningen garanderen. De woningcorporatie blijft hiermee ruim onder het toegestane wettelijke maximum van 2,4%.

Kennemer Wonen is een woningcorporatie die sociale huisvesting biedt in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo. In de regio Noord-Kennemerland heeft zij ruim 10.000 sociale huurwoningen. Kennemer Wonen zorgt voor voldoende passende woningen voor mensen met een smalle beurs. Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat mensen wonen naar tevredenheid en zich thuis voelen in hun wijk. Daaraan werkt Kennemer Wonen samen met (toekomstige) bewoners, gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties en marktpartijen. 

Ruim 2.500 huishoudens krijgen dit jaar geen huurverhoging. De huurprijs van deze woningen is reeds in overeenstemming met de huur die Kennemer Wonen voor de woning wil vragen. Een deel krijgt een huurverhoging van 1,9% omdat de huurprijs van deze woningen onder de gewenste huurprijs ligt. Door gematigd huurbeleid en het hebben van lage streefhuren garanderen we de betaalbaarheid van ons woningbezit nu en in de toekomst.

Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen: "De hoogte van de gewenste huurprijs is enkele jaren geleden bepaald op basis van de grootte van de woning, de energiezuinigheid en de gemaakte prestatieafspraken tussen de gemeenten, de huurdersorganisaties en ons. In de prestatieafspraken is vastgelegd dat minimaal 65% van onze woningen bereikbaar is voor kleine huishoudens met recht op huurtoeslag. Dat zijn woningen met een huurprijs onder de € 597. Voor minimaal 80% van onze woningen geldt een huur tot aan € 640. Met dit woningaanbod in verschillende huurprijsklassen kunnen wij onze klanten een woning bieden die bij hun inkomen past."

VERLAGEN Niet alleen zorgt een gematigde huurverhoging ervoor dat de woonlasten van onze huurders betaalbaar blijven. Betaalbaarheid zit ook in de verduurzaming van de woningen. Vorig jaar zijn bijna 1.000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen zonder hiervoor huurverhoging te vragen. Dit levert voor onze huurders direct een netto besparing op van de energiekosten. Ook dit jaar plaatst Kennemer Wonen op ruim 1.000 woningen zonnepanelen en hier gaan we nog een aantal jaar mee door. Daarnaast kunnen huurders op verzoek hun woning laten isoleren. Ook voor deze ingreep vragen wij geen huurverhoging zodat de energiebesparing volledig ten goede komt aan de portemonnee van onze huurders.