Inzameling van DE-punten

ALKMAAR De Lionsclub Alkmaar Phoenix houdt in december voor de vierde maal een inzamelactie voor Douwe Egberts waardepunten in de regio Alkmaar-Heiloo- Limmen.

In totaal zijn er dertig inzamelpunten, waaronder de bibliotheken in Alkmaar en Heerhugowaard, het ziekenhuis in Alkmaar, enkele winkels in Heiloo en de Egmonden, alle Albert Heijns in de regio en een aantal Jumbo-winkels in Alkmaar.

In Limmen staat de inzamelzuil bij Albert Heijn op de Vuurbaak. Bij de vorige acties werden hier ruim 180.000 waardepunten ingeleverd. Dit aantal waardepunten is door Douwe Egberts omgezet in 334 pakken koffie voor de Voedselbank Alkmaar. In totaal leverden de vorige acties in de regio ongeveer 3,8 miljoen waardepunten op, goed voor ruim 7.000 pakken koffie. Naast Douwe Egberts waardepunten hebben veel mensen ook al jaren vreemd en oud geld in huis en weten zij niet wat er mee te doen. Bij Albert Heijn heeft al enkele maanden een speciale inzamelzuil voor vreemd en oud geld gestaan. Die heeft meer opgebracht dan aanvankelijk was gedacht. Wie vreemd en oud geld kwijt wil, kan dat ook in de DE inzamelzuil deponeren. Elke munt en ieder bankbiljet, nieuw of oud, heeft waarde. Vorig jaar bracht deze 'bijvangst' bij de D.E. waardepuntenactie landelijk ruim 33.000 euro op voor Fight for Sight, een samenwerkingsverband tussen Lions Nederland en Wilde Ganzen. Dit bedrag is goed voor ongeveer 2.200 staaroperaties in arme Derde Wereldlanden. Tot en met 30 december kunt mensen de punten (liefst geteld), munten en bankbiljetten in de inzamelzuil deponeren.