• Dorpsraad Sint Pancras

Politici bijeen in Dorpshuis Sint Pancras

SINT PANCRAS De Vereniging Dorpsraad Sint Pancras houdt maandag 19 februari een Politieke Avond van 19.30 tot 21.30 uur in het dorpshuis de Geist aan de Vinkenlaan 7 in Sint Pancras. Hiermee biedt de Dorpsraad inwoners van Sint Pancras de kans om meer inzicht te krijgen in de ideeën van de politieke partijen voor de toekomst van het dorp.

De vereniging geeft de politieke partijen een platform om zichzelf aan ons voor te stellen en hun programma bekend te maken. Van alle deelnemende politieke partijen zal een afvaardiging aanwezig zijn. Het programma wordt door een professionele debatleider begeleid. Alle partijen krijgen kort de tijd om zich voor te stellen. Daarna worden prikkelende stellingen voorgelegd waarover de partijen debatteren. Na een korte pauze is er ruimte voor het publiek om vragen te stellen. De zaal is open vanaf 19.00 uur, waar koffie en thee klaar staat. Na afloop wordt de avond afgesloten met een drankje in de zaal.

De Dorpsraad én de bewoners van Sint Pancras willen graag weten wat de politiek de afgelopen vier jaar voor Sint Pancras heeft gedaan én wat de plannen voor de komende vier jaar zijn. Komt u ook luisteren en vragen stellen? Iedereen is welkom om deze gratis avond bij te wonen.  Vooraf aanmelden is niet nodig.