• Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren presenteert haar verkiezingsprogramma in De Rijp

DE RIJP De Partij voor de Dieren Alkmaar presenteert op zondagmiddag 25 februari haar verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bij hotel De Rijper Eilanden in de Rijp. In het verkiezingsprogramma "Plan B voor Alkmaar" staat een leefbare gemeente voor mens en dier voorop.

De leefbaarheid van Alkmaar staat steeds meer onder druk door oprukkende bebouwing, bomenkap, klimaatverandering en luchtvervuiling. Met Plan B wil de Partij voor de Dieren de aantasting van onze leefomgeving een halt toeroepen. Zo wil de partij dat Alkmaar uiterlijk in 2030 klimaatneutraal is en dat de stad geen groen opoffert voor nieuwbouw en asfalt. De PvdD wil ook dat de gemeente zich veel sterker maakt voor dierenwelzijn, door onder andere een goede opvang en verzorging voor alle zwerfdieren en gewonde in het wild levende dieren en uitbreiding van vuurwerkvrije zones naar parken en natuurgebieden.

Lijsttrekker Janine Visser: "Willen we de planeet leefbaar houden voor toekomstige generaties dan zullen er nu drastisch andere keuzes gemaakt moeten worden. Geen vage beloftes die op de lange baan worden geschoven, maar haalbare idealen voor een Alkmaar dat prettig leefbaar is voor mens en dier."

De presentatie begint om 14:00 uur in hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2a, De Rijp. Na ontvangst met koffie of thee wordt eerst een deel van de documentaire One Single Planet vertoond. Aansluitend worden de belangrijkste punten uit het programma toegelicht en stellen de kandidaten zich voor. Daarna is er gelegenheid om in informele sfeer met de kandidaten van gedachten te wisselen. Consumpties zijn dan voor eigen rekening.