• Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren presenteert documentaire over 'Groene Stad'

ALKMAAR De Partij voor de Dieren vertoont zondag 11 maart in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen de film The Nature of Cities, een documentaire over het belang van de groene stad. De filmvertoning vindt plaats bij Grand Café Het Gulden Vlies in Alkmaar en begint om 13.30 uur.

Voorafgaand aan de film licht Kamerlid Marianne Thieme toe hoe belangrijk en onmisbaar natuur is voor de gezondheid van mensen, de biodiversiteit en de klimaatverandering. Janine Visser, lijsttrekker Partij voor de Dieren Alkmaar, bespreekt na afloop wat de Partij voor de Dieren de komende vier jaar wil doen om Alkmaar te vergroenen.

De Partij voor de Dieren is een partij die zich hard maakt voor een leefbare, groene stad voor nu en voor toekomstige generaties. Onder andere het tegengaan van bomenkap, het realiseren van een ecologisch maai- en bermbeleid en het kwalitatief en kwantitatief toevoegen van groen zijn belangrijke speerpunten van de PvdD.

The Nature of Cities zoomt in op de vraag hoe de hectiek van de stad gecombineerd kan worden met een groene leefomgeving. De film laat mogelijkheden zien om de stad hittebestendig te maken en regenwater op te vangen. Na het zien van The Nature of Cities kan men niet meer om de waarde van natuur voor mensen in de stad heen

De natuur heeft echter ook waarde op zichzelf. Marianne Thieme zal de film dan ook inleiden met een focus op het belang van biodiversiteit. Na afloop is er voor het publiek gelegenheid om vragen te stellen aan Janine Visser over de plannen voor Alkmaar.

Entree tot de filmvertoning is gratis. Van tevoren een plek reserveren is noodzakelijk, dit kan via: www.partijvoordedieren.nl/extra/filmvertoningalkmaar/