• Overstad in de toekomst.

    Gemeente Alkmaar

Overstad en de oude binnenstad: het nieuwe centrum van Alkmaar

ALKMAAR "Een visie over de toekomst van de stad langs het kanaal met een mix van snelheid, zorgvuldigheid en betrokkenheid" aldus wethouder Braak. Aan de orde zijn de plannen met Overstad. Maar eerst een visie voordat je plannen kunt maken. Het is het gebied tussen de oude stad, het kanaal aan oostzijde en het spoor. Meer dan 30 hectare groot en langs 750 meter van het kanaal. Een visie om Overstad te verbinden met de oude binnenstad. Maar hoe gaan we dat doen?

Piet Koster

Het idee is om Overstad te veranderen in een gebied met 50% woningen en 50% winkels én culturele en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Het gaat om onder andere 2500 woningen waarvan 33% sociale woningbouw. In commissievergaderingen en een raadsvergadering presenteerde het college een programma op hoofdlijnen. Alom waardering, maar natuurlijk ook vragen en verschil van mening. Bijvoorbeeld over de maximale hoogte van nieuwe gebouwen. Is de hoogte van de Grote Kerk met 35 meter de norm of maken we plannen tot 50 meter hoogte? Hoe verbinden we Overstad en de oude binnenstad met elkaar? Welke plaats krijgt het autoverkeer en het parkeren in de plannen?
De eerste woorden daarover zijn geschreven en gezegd, maar lang niet de laatste. De raad stemt in met de visie. Er zijn al veel gesprekken gevoerd met belanghebbenden, er zijn studies gedaan en voorbeelden in andere steden bezocht. De VVD uitte bezorgdheid. Vooral door ervaringen uit het verleden. Het idee is te verbinden door contrast te realiseren tussen de oude binnenstad en de moderne stedelijke Overstad. En verbinden op een manier dat de oude binnenstad en Overstad samen het centrum vormen met het kanaal in het midden.

"'Vroeger ontwikkelde de stad zich organisch of te wel geleidelijk. Nu door een plan en dus snel. De visie is om contrasterend te bouwen,maar dan moet het wel bij elkaar passen en acceptabel mooi zijn voor Alkmaar. Heeft het college een open houding om bij een goed plan niet alleen vast te houden aan deze visie?" vraagt van der Rhee ( VVD). Het college zegt toe een open houding te hebben op elk goed plan wat op tafel komt. De visie met Overstad als onderdeel van een groter plan langs het kanaal. Het gaat om een visie voor de hele stad. Met een stoere haven in het zuiden, een gastvrije binnenstad aan weerszijden van het kanaal en aan de noordkant veel voorzieningen en woningen. Deze visie is onderdeel van een totaal plan Omgevingsbeeld Kanaalzone. Wat opvalt, is dat er plannen zijn voor de bouw van totaal 15.000 woningen.

Nu er een besluit is over een programma op hoofdlijnen gaat het verder. Om een concreet plan te maken, komen er nog veel gesprekken en bijeenkomsten. Ook alle juridische en financiële stappen volgen dan. Dan is er pas een plan om een definitief besluit te nemen. Plannen maken betekent geduld en veel luisteren. Dit met in politiek gebruikelijk motto; 'alleen gaat het sneller, maar samen kom je verder.'