• ANP Foto-Lex van Lieshout

Opa wil dat afspraken over tegenprestatie bij uitkering beter moeten worden nagekomen

ALKMAAR De OPA-fractie in Alkmaar vindt dat de gemaakte afspraken over de verplichte tegenprestatie bij het ontvangen van een uitkering moeten nagekomen worden.

De verplichte tegenprestatie staat in het huidige coalitieprogramma ; het wordt zomer'. ''Elke Alkmaarder doet iets voor zijn uitkering, dit kan een tegenprestatie bij toeleiding naar werk zijn of een tegenprestatie in de vorm van een zinvolle bijdrage aan de samenleving voor wie (nog) niet kan werken.' OPA vindt dat iedere uitkeringsgerechtigde een tegenprestatie moet leveren voor een uitkering. Uiteraard alleen wanneer dit redelijkerwijs kan worden verlangd van de uitkeringsgerechtigde. Het landelijke beleid schrijft voor dat een tegenprestatie moet worden geleverd voor een uitkering, uiteraard alleen als dit mogelijk is. De minister is onlangs in een debat duidelijk geweest, zegt OPA, als een gemeente deze regelgeving niet naar behoren uitvoert is de gemeente in overtreding en kunnen sancties volgen.

Bij ambtelijke navraag in december leerde OPA dat maar 13% van de uitkeringsgerechtigden in Alkmaar een tegenprestatie levert voor een uitkering. Op de peildatum 18 januari 2018 waren er 2.479 bijstandsontvangers, maar op dezelfde datum zijn er maar 328 klanten geregistreerd die een tegenprestatie uitvoeren.  De tegenprestaties worden in de volgende vormen verricht: mantelzorg (26), zelf gevonden vrijwilligerswerk (210) en door Halte Werk aangeboden vrijwilligerswerk (92).

OPA wil graag van het collega van B&W weten waarom dit percentage zo teleurstellend laag ligt en of het college het met de partij eens is dat er geconstateerd moet worden dat aan deze passage in het Coalitieakkoord niet voldoende uitvoering is gegeven? En waarom niet. OPA ziet graag dat het college dit percentage naar een acceptabel niveau brengt.