• .

    ProDemos/ Bart van Vliet

Hulp bij het stemmen met workshop 'Stem jij ook?'

ALKMAAR Een speciale workshop helpt mensen die moeilijk leren en/of met een licht verstandelijke beperking zelf te stemmen. Op dinsdag 13 maart 2018 organiseren MEE & de Wering en ProDemos, speciaal voor mensen die moeilijk leren, een informatiebijeenkomst over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in Alkmaar.

Om 19.00 uur worden geïnteresseerden verwelkomd in het Stadhuis van Alkmaar. Zij kunnen meedoen met een leuk en laagdrempelig programma over de rol van de gemeenteraad en het kiezen van een politieke partij. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de website www.meewering.nl/stemjijook.

'Stem jij ook?' richt zich op politieke participatie door burgers. Beide betrokken organisaties vinden het belangrijk dat alle mensen die moeilijk leren of met een verstandelijke beperking zélf de keuze kunnen maken of ze wel of niet gaan stemmen bij verkiezingen. Met de bijeenkomst 'Stem jij ook?' willen ze hen stimuleren om gebruik te maken van hun stemrecht.