• ANP Foto-Lex van Lieshout

In Alkmaar doen veertien partijen mee aan gemeenteraadsverkiezingen

ALKMAAR In de gemeente Alkmaar doen er in totaal veertien partijen mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart. Er zijn geen lijstverbindingen.

Maandag 5 februari was de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Partijen hadden tot 17:00 uur de tijd om hun kandidatenlijst en bijbehorende stukken in te leveren. Er zijn 14 lijsten ingeleverd. Dinsdag 6 februari heeft het Centraal Stembureau in een besloten zitting onderzocht of alle ingeleverde kandidatenlijsten en bijbehorende stukken zoals instemmingsverklaringen en ondersteuningsverklaringen voldoen aan de eisen die de Kieswet er aan stelt.

Het Centraal Stembureau heeft geen verzuimen geconstateerd. In de vergadering van vrijdag 9 februari komt het Centraal Stembureau bijeen om de lijsten en de daarop voorkomende kandidaten definitief vast te stellen. Ook vindt dan de nummering van de lijsten plaats. De partijen die een lijst hebben ingeleverd zijn: OPA, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, D66, Leefbaar Alkmaar, SPA, Partij voor de Dieren, Denk, BAS, ChristenUnie, Democratische Partij Alkmaar en Partij voor Iedereen