• Alcmaria Victrix

Mountainbiketocht door PWN duingebied

REGIO Toerclub Alcmaria Victrix (TCAV.nl) houdt zondag 10 december een MTB-tocht door het PWN duingebied bij Bergen aan Zee, Schoorlse duinen en strand.

De tocht is volledig uitgepijld en 49 km lang. Op diverse plekken en oversteken staan vrijwilligers en halverwege is er een verzorgingspost in Hargen aan Zee. Vanaf Sportpaleis van Alkmaar gaat de route via polder over privéterreinen richting de duinen. Bij 't Woud gaan de deelnemers noordwaarts draaien en keren met daarbij wat stevige klimmen.  Na de oversteek van de zeeweg gaat de route verder over de onverharde paden en na wat flinke lange klimmen gaat de route verder over het parcours (eenrichtsverkeer)  van Schoorl met natuurlijk de Nok. Bij Schoorl aan Zee wordt het parcours verlaten en gaat de route verder naar de verzorgingspost in Hargen aan Zee. Vanaf hier gaat de route zuidwaarts over het strand bij redelijk afgaand hoogwater (70 cm) naar Bergen zuid voorbij paal 34 met een lengte van 9 km. Er is een alternatieve route die korter over het strand gaat. Vanaf Bergen zuid gaat de route terug naar het Sportpaleis via 't Woud, Voert en Groeneweg.

In het PWN gebied zijn er tegemoetkomende MTB'ers en ook andere gebruikers van de paden. Graag respect voor alle gebruikers. Starttijd is van 9:00 uur tot uiterlijk 9:30 uur bij het Sportpaleis aan de Terborchlaan 200 in Alkmaar, want elke deelnemer moet om 10:30 uur, dat is na 17 km, op het parcours van Staatsbosbeheer zijn waar geen tijdslimiet geldt voor de afgegeven vergunning.

Deelname kost voor NFTU- en KNWU-leden 5 euro, overige fietsers betalen 6 euro. Voor het PWN-gebied is een duinkaart verplicht. Bij de inschrijving is een dag/duinkaart à 1,80 euro te koop. Afspuiten van de fiets is mogelijk en er is ruime parkeergelegenheid bij de start aanwezig. Voor de route over de privéterreinen is wederom eenmalig toestemming van de landeigenaren gekregen. Daarom het verzoek dit deel van de route niet narijden.