• Mirjam Koot

Zeventiende-eeuwse gebrandschilderde ramen belicht

SCHERMERHORN De Grote Kerk biedt geïnteresseerden donderdag 27 september de gelegenheid om vanaf 20.00 uur de 17de-eeuwse gebrandschilderde ramen te komen bekijken. Dan worden die ramen belicht met de korte film van Joep Becking én is er een lezing door Ad Geerdink. De film toont onder meer hoe destijds de kleuren in het glas werden gebrand. De lezing van Ad Geerdink sluit vooral aan bij al die beelden in het glas die iets vertellen over de geschiedenis van deze regio in het begin van de 17de eeuw. De entree is gratis, maar geef uzelf even op via info@ grotekerkschermerhorn.nl