Zebrapad op Kanaalkade keert terug

ALKMAAR Het vervangen van het zebrapad over de Kanaalkade terug hoogte van de Gedempte Nieuwesloot is geen succes gebleken. In oktober maakte het zebrapad plaatst voor 'attentieverhogende' maatregelen op het wegdek zoals een groen gekleurde busbaan. Maar vorige week keerde het vertrouwde zebrapad toch weer terug.

Oversteken bij de genoemde oversteekplek was sinds oktober een nieuwe ervaring c.q. uitdaging. Gemeente Alkmaar besloot de zebra te verwijderen, als onderdeel van een reconstructie die de drukke Kanaalkade overzichtelijker moest maken. Er kwamen 'attentieverhogende maatregelen' zoals een busbaan in een afwijkende kleur, het aanbrengen van een pijl in de rijrichting van de bus en een knipperlicht dat een naderende bus aankondigt.

De wijzigingen in de verkeerssituatie leverden veel commentaar op van onder meer buschauffeurs en gebruikers van de oversteekplaats. Ook enkele politieke partijen stelden vragen over de veranderde situatie. Het college van burgemeester en wethouders besloot daarop in oktober dat de zebra terug zou keren.

De keuze om het zebrapad in eerste instantie te verwijderen nam de gemeente Alkmaar naar aanleiding van een veiligheidsstudie van DTV Consultants. Daarin werd een pleidooi gevoerd om de zebra te verwijderen en in plaats daarvan 'attentieverhogende maatregelen' aan te brengen. In de veiligheidsstudie werden argumenten aangedragen waarom hiervoor moest worden gekozen. Zo zou de voetgangersoversteek op drukke momenten worden geregeld met de aanwezige verkeerslichten en dan zou het zebrapad overbodig zijn. En op de momenten dat de verkeerslichten uitgeschakeld zijn is het veel minder druk op de Kanaalkade, waardoor er voldoende 'gaten' in de verkeersstroom zijn om snel en veilig te kunnen oversteken. Maar de realiteit bleek anders uit te pakken en het zebrapad is herrezen.