Zaterdagverkoop bij KOOK voor scholen in Ghana

ALKMAAR Iedere eerste zaterdag van de maand en bovendien elke maandag en woensdag houdt de Stichting KOOK aan de Zijperstraat 36a in Alkmaar een verkoop van gebruikte goederen. Op zaterdag 2 december zijn klanten welkom tussen 10.00 en 15.00 uur. De mensen kunnen voor weinig geld allerlei goede, tweede hands huisraad en kleding kopen. De opbrengst wordt gebruikt om ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld te financieren.

In de maand december helpt KOOK bij de afbouw van drie leslokalen van een basisschoolcomplex in Accra, Ghana. Ghana is een relatief stabiel land maar 21% van de bevolking leeft in armoede. Veel mensen verhuizen van het platteland naar de stad in de hoop er betaald werk te vinden dat er niet is. Het gevolg is dat er sloppenwijken ontstaan bij grote steden als Accra. De werkloosheid is hoog in deze wijken. Er zijn nauwelijks basisvoorzieningen als scholen, drinkwater en woningen. Veel kinderen uit de sloppenwijken gaan niet naar school. Stichting Educare heeft als primair doel onderwijs mogelijk maken voor deze kinderen en probeert scholen in de sloppenwijken te bouwen.

Momenteel wordt er gewerkt aan het afbouwen van drie leslokalen voor het 3-jarig onderwijs bij de Junior High School. De kinderen uit de sloppenwijk kunnen hier de laatste studieperiode van het basisonderwijs voltooien en hierna een vakopleiding volgen. De vakopleiding zal de kans op het vinden van een baan vergroten. Ouders van de leerlingen dragen 30% van de onderwijskosten bij en doen vaak vrijwilligerswerk op de school.

Wie nog bruikbare spullen, kan deze afleveren bij het KOOK-pand aan het Zijperstraat 36A, op maandag en woensdag van 10.00 tot 15.00 uur. De winkel is dan ook geopend. Wie spullen wil laten ophalen, kan bellen met 072 - 511 78 91.