• 'Rainbowen' voor de kust van Egmond aan Zee.

    Bert Westendorp

Zandsuppletie voor de kust van Egmond aan Zee

REGIO Strandbezoekers van Castricum, Bergen en Egmond aan Zee kan het afgelopen week niet ontgaan zijn. Een eindje uit de de kust voor Egmond aan Zee was een sleephopperzuiger bezig met 'rainbowen', het opspuiten van een zand- en watermengsel. 

De sleephopperzuigers zuigen gedurende tien tot twaalf weken zo'n 2,5 miljoen kuub zand op van de zeebodem verder dan 20 kilometer buiten de kust, om er kort voor het strand een nieuwe zandbank mee creëren. Wind en stroming zullen het zand richting land transporteren, waardoor de kust versterkt wordt en meegroeit met de zeespiegel. Rijkswaterstaat meet elk jaar waar de kustlijn op dat moment ligt. Aan de hand van de metingen van de laatste 10 jaar berekenen we de lineaire trend van de kustlijnligging.

"Op basis van die trend leiden we af waar de kustlijn op 1 januari van het daaropvolgende jaar zal liggen. Deze positie vergelijken we vervolgens met de Basiskustlijn. De balkjes op de kaart geven aan wat de trend van de kustlijnontwikkeling is en hoe de kustlijn ligt ten opzichte van de Basiskustlijn", aldus een woordvoerder.

Rijkswaterstaat kiest voor vooroeversuppletie omdat het het meest lijkt op natuurlijke aanwas. Ook is het effect langduriger dan met zandopspuitingen op het strand. De suppletie wordt iedere vier tot vijf jaar gedaan bij Bergen en Egmond.