• DCIM - 100MEDIA - DJI_0015.JPG

    HHNK

We gaan iets meer water- schapsbelasting betalen

REGIO Het bestuur van het hoogheemraadschap vorige week de begroting voor 2019 vastgesteld. In 2019 betalen de meeste huishoudens en agrariërs iets meer waterschapsbelasting dan in 2018.

'Door de snelle veranderingen in het klimaat hebben we steeds meer te maken met hevige buien, langere perioden van droogte en een snellere stijging van de zeespiegel. Daarom investeren wij in veilige dijken en het watersysteem dat zorgt voor de aan- en afvoer van water. Prijsstijgingen en hogere personeelskosten door een nieuwe cao veroorzaken hogere kosten voor de zuivering van het afvalwater en ons watersysteem. Gemiddeld stijgen de belastingopbrengsten met 1,5%. De stijging van de waterschapsbelasting is beperkt gebleven door gebruik te maken van de reserves', aldus portefeuillehouder Jan Kramer.

'We werken toekomstgericht en wachten niet totdat er iets gebeurt; we nemen nu maatregelen zodat we in ons laaggelegen gebied ook over 50 jaar veilig kunnen wonen. We willen wateroverlast voor inwoners zoveel mogelijk beperken, maar ook in de drogere periodes het water blijven aanvoeren. We nemen niet alleen maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Daarnaast willen we als waterschap zelf ook steeds minder CO2 uitstoten. Bijvoorbeeld via de bouw van zonneparken op rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook stimuleren we agrariërs - met subsidies uit het Landbouwportaal - bij te dragen aan een duurzame bodem.'

Iedereen genoot de afgelopen zomer volop van het vele buitenwater. 'Dankzij ons werk, het zuiveren van het rioolwater, is dit water vaak schoon genoeg om in te zwemmen. We werken aan innovaties om bijvoorbeeld ook medicijnresten en microplastics nog beter uit het rioolwater te halen. We blijven in 2019 investeren in stevige dijken aan de randen van en in ons gebied. Ook lossen we vismigratieknelpunten op en leggen natuurvriendelijke oevers aan. We dragen het beheer van wegen in Alkmaar over aan de gemeente, en we werken aan de overdracht van wegen aan andere gemeenten.'