• Historische schepen in de haven van Alkmaar.

    Victorie Sail Alkmaar

Victorie Sail Alkmaar

ALKMAAR Een unieke collectie van 200 historische binnenschepen doet eind juli Alkmaar aan tijdens de Victorie Sail Alkmaar. Ze gaan voor een groot spektakel op het water gaan zorgen. Van donderdag 25 juli met de intocht van de schepen tot en met maandag 29 juli met de uittocht is het een feest van zien, ervaren en genieten rondom het Noordhollands Kanaal en de binnenstad van Alkmaar.

De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB), de grootste belangenvereniging voor varend erfgoed ter wereld, komt jaarlijks samen met als doel het overdragen van kennis over en behoud van de erfgoedvloot. Het is volgend jaar precies 200 jaar geleden dat met de aanleg van het Noordhollands Kanaal werd begonnen. Victorie Sail is een mooie kans om de historie, het heden en de toekomst van Alkmaar van veel kanten te laten zien. De toekomstige uitbreiding van de huidige stad ligt immers ook aan dit water.

De komst van de historische schepen nodigt uit om het historisch erfgoedverhaal van Alkmaar en het water te vertellen. Tot in de 16e eeuw was Alkmaar omringd door water. Vanaf 1600 ontwikkelde Alkmaar zich tot een handelsplaats met een eigen vloot. Gelegen op de knooppunt van waterwegen werd tol geheven en accijns ingevoerd voor de overslag van goederen. Door markten en handel kreeg Alkmaar een centrumfunctie en groeide de stad. Om de handel in Alkmaar te bevorderen heeft het stadsbestuur zich in de negentiende eeuw beijverd voor een kanaal dwars door Alkmaar. In 1819 werd begonnen met het graven (met de schop!) van het Noordhollands Kanaal.

De binnenstad vormt in deze vier dagen het decor van een hele reeks activiteiten. De prachtige, gerestaureerde en nog volledig varende en zeilende tjalken, klippers, aken en andere voormalige bedrijfsvaartuigen zullen op de openingsdag tijdens een spectaculaire intocht Alkmaar binnenvaren. Er is een uitgebreid activiteitenprogramma, waarbij alles draait om de historie en de ambachten van de scheepvaart. Langs de route zullen zeemans- en Shantykoren te horen zijn en er zijn activiteiten voor jong en oud. Dit alles met het doel de bezoekers te vermaken, te informeren en te interesseren in Alkmaar, haar vaarhistorie, de gebouwde historische omgeving en de betekenis voor de regio.