• Het nieuwe Expertisecentrum is straks gericht op behandeling en revalidatie.

    Magentazorg

Vernieuwd Expertisecentrum Behandeling & Revalidatie

OUDORP Magentazorg start met een compleet nieuw Expertisecentrum Behandeling & Revalidatie in Oudorp. Met het Expertisecentrum wil Magentazorg zich verder ontwikkelen op het gebied van revalidatie en behandeling en de zorg naar een hoger niveau tillen. De zorgorganisatie wil hiermee tegemoet komen aan de maatschappelijke vraag om de revalidatiezorg en behandeling van ouderen te verbeteren.

Het opzetten van een Expertisecentrum Behandeling & Revalidatie is een lang gekoesterde wens van Magentazorg. Vorig jaar stopte Magentazorg en Woonzorggroep Samen hun verkenningsinitiatief voor nadere samenwerking op het gebied van de revalidatiezorg voor ouderen in de regio. Magentazorg heeft de verkenning voorgezet en nu een eigen Expertisecentrum Behandeling & Revalidatie opgezet.

Samen met ketenpartners (o.a. ziekenhuizen en andere verwijzers) zet Magentazorg in op een zo goed mogelijke revalidatie met een zo kort mogelijk verblijf op de revalidatieafdeling, preventie om opname te voorkomen en het behoud van zelfstandigheid en autonomie voor de mensen die in een van de woonzorglocaties wonen.

Het Expertisecentrum Behandeling & Revalidatie richt zich op drie gebieden: revalidatie (ouderen zijn bijvoorbeeld geopereerd en komen revalideren. Hierdoor kan de ziekenhuisopname verkort worden.), behandeling in de woonzorglocaties van Magentazorg en de eerstelijnspraktijk (ouderen die thuis wonen en bijvoorbeeld fysiotherapie nodig hebben). Het Expertisecentrum werkt met interdisciplinaire teams. Deze teams bestaan uit verschillende behandelaars. Zoals bijvoorbeeld een arts, een fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, psycholoog, diëtist en/of logopedist. Zij werken nauw met elkaar samen aan een plan om het herstel van de cliënt op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen. Dit alles in samenspraak met de cliënt en/of familie. De behandelaars van het nieuwe expertisecentrum zijn gespecialiseerd in behandelingen op het gebied van onder andere beroerte (CVA), Korsakov, Parkinson, dementie, orthopedie trauma en COPD.

Het Expertisecentrum, nu nog gevestigd aan de Jupiterstraat in Oudorp, krijgt naar verwachting binnen enkele jaren een compleet nieuw pand. Kijk voor meer informatie opwww.magentazorg.nl