• Hoofd communicatie Ciska Smit van Provincie Noord-Holland bij voorbeelden van de nieuwe N243-app

    Ed Schut

Veiligheid op één bij plannen N243

STOMPETOREN In het provinciegebouw bij Alkmaar vond onlangs de presentatie plaats van de plannen voor de herinrichting van de N243.

Ed Schut

Deze 80 km-weg van Alkmaar naar de Westfrisiaweg ter hoogte van Avenhorn zal de nodige veranderingen ondergaan. "Er moet eindelijk wat gedaan worden aan al die ongelukken die hier gebeuren," verzucht de heer Van Veen, die vlak bij woont. De gevaarlijkste punten op de weg zijn de kruisingen en de bermen. Als het aan Stef Bakker, omgevingsmanager van de provincie Noord-Holland, ligt wordt er alles aan gedaan om de weg veiliger te maken. "Van zes kruispunten maken we rotondes, en langs de hele Noordervaart komen landschapsvriendelijke geleiderails. Dat zijn vangrails van robuust hout. Bovendien worden de bermen verhard, zodat ze overrijdbaar zijn." Nieuw in de plannen zijn drie fietsbruggen voor fietsers en voetgangers bij Schermerhorn, op de hoogte van de Beemster, de Westdijk en 't Zuidje. 't Zuidje wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De provincie combineert het werken aan de verkeersveiligheid met het verrichten van noodzakelijk groot onderhoud. Ook worden, in overleg met vervoerder Connexxion, enkele onrendabele bushaltes opgeheven. Zo zullen bezoekers van de Witte Brug voortaan een heel eind moeten lopen. De bushalte bij de Hondenweg daarentegen wordt gehandhaafd, dit ten faveure van de bezoekers en werknemers van de zorgboerderij.

Het groenplan is in handen van Luuk van den Berg, landschapsarchitect van ingenieursbureau Arcadis. "Het komt er op neer dat we de bestaande beplanting en bomen zoveel mogelijk handhaven, en daar waar nodig nieuwe bomen planten." "Nog meer bomen om je tegen dood te rijden," verzucht een bewoner bij het weggaan op de pas nog schoongeveegde en gepekelde parkeerplaats.

De inritten en parkeerstroken van woningen aan de Noordervaart krijgen een groenere uitstraling. Het publiek van de informatieavond, waarvan de grote meerderheid juist op dit onderdeel van het plan is afgekomen, mag zijn voorkeur bekend maken omtrent het materiaal. Er is keuze tussen asfalt of beton, beide met straatsteenpatroon, voor de inritten. Voor de parkeerstroken is er de grasbetonraster of de grasbetontegel. Vier boeren steken de koppen bij elkaar en komen tot de conclusie dat zij voor het asfalt gaan en de grasbetontegel, beide beter bestand tegen zware aslasten. "Anders rijden we alles kapot, zoals nu vaak nog gebeurt." Of zij ook daadwerkelijk dit materiaal voor de deur krijgen valt nog te bezien. Peter Hopman, technisch manager bij de provincie: "We bekijken de voorkeuren van de mensen en nemen die mee bij onze uiteindelijke beslissing. Het wordt één uniform materiaal over de hele route." Om geïnteresseerden goed op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen werd een nieuwe app gepresenteert als nog snellere aanvulling op www.infon243.nl. Er volgen nog meer info-avonden.