• Danszaal Concordiia aan De Laat (nu een deel van Zeeman) veroorzaakte veel lawaaioverlast

    Regional Archief Alkmaar

Terugblik: Dansorgel oorzaak ondraaglijk leven

ALKMAAR In de vorige Terugblik lazen we dat begin vorige eeuw de dansorgels zeer geliefd waren. Ze vervingen de veel duurdere dansorkesten. De krant was zeer lovend over deze instrumenten en vond de opening van twee extra danszalen in 1926 een aanwinst voor de Kaasstad.

Bob de Mon

Tegelijkertijd met dancing Walhalla opende ook theater Harmonie een danszaal en kreeg het gebouw een ingang aan de Gedempte Nieuwesloot. De krant schreef; ,,Het doet prettig aan dat alleen Alkmaarse ingezetenen en firma's tot het tot stand komen van het geheel hebben meegewerkt. Alkmaar heeft een dancing gekregen die terecht ieders bewondering kan verdienen.''

Toch was iemand niet blij met dansorgels en schreef ,,Als Laat-bewoner, omtrek danszaal Concordia, voel ik mij genoodzaakt in het openbaar te klagen over het meer dan ondraaglijk leven veroorzaakt door het geplaatste muziekinstrument in bovengenoemde danszaal, hetwelk door ons dagelijks moet worden aangehoord. Want niet alleen dat dit instrument zijn geluid doet horen tijdens het dansen. Neen, wij beleven het genoegen dagelijks op concerten te worden onthaald. En was het nu alleen maar overdag. Integendeel wij genieten ook die eer in tijden die ons inziens voor de nachtrust bestemd zijn, bijvoorbeeld 's avonds na elf uur. Zou in deze niet enige verandering ten goede gebracht kunnen worden door alleen dan vergunning af te geven voor muziek tijdens de dansavonden en ook die tijd te beperken tot elf uur? Verder doet het mij vreemd aan dat ieder, die voor zijn bedrijf krachtwerktuigen nodig heeft, dit moet aanvragen in verband met de Veiligheidswet. Dan kunnen omwonenden hun bezwaren daar tegen indienen. Concordia heeft daar schijnbaar niets mee te maken, alhoewel als beweegkracht voor het instrument toch ook een motor dienst doet. Gezien de omvang van het orgel, zal die motor niet een van de kleinsten zijn. Tevens meen ik ook nog te moeten wijzen op het volgende. Het is zo ongeveer vaste gewoonte geworden dat wij 's zondagsnacht worden onthaald op enige concerten van draaiende motoren van motorrijders (liefst met open knalpotten) die na afloop der vermakelijkheden vertrekken. Meestal na twaalf uur 's nachts, dit is zeer hinderlijk. Het gevolg van een en ander is dat er van nachtrust voor één uur geen sprake is. Wij mogen toch zeker veronderstellen dat dit een ongewenste toestand is. Doel van dit schrijven is een en ander onder de ogen van de betrokken autoriteiten te brengen, in de hoop dat de belangen der omwonenden enige verandering wettigen.

De eigenaar van Concordia trok zich niets van deze klachten aan. Want nog geen week later liet hij een grote advertentie zetten met de volgende tekst. ,,Bezoekt gedurende de kermis Het Lichtpaleis Concordia, Laat 155 Alkmaar. Het grootste en nieuwste dansorgel! Prima consumpties en billijke prijzen. Het orgel wordt afgewisseld door een Jazz-band. De grootste dancing in Alkmaar en omstreken, tevens stalling voor rijwielen, auto's en motoren.''