• De winnende groep met Druppie.

    De Sterrenwachter

Start drinkwaterproject met als resultaat 88% minder suikerklontjes

ALKMAAR Leerlingen van O.B.S De Sterrenwachter drinken, vier maanden na de start van een drinkwaterproject, gemiddeld 322 suikerklontjes minder in de pauzes. Hiermee hebben ze de doelstelling, een daling in suikers van 75%, ruimschoots overtroffen. Het alternatief, namelijk water, is gezond, overal te krijgen en (bijna) gratis.

In 2017 ontstond vanuit de Activiteiten Commissie en directie van De Sterrenwachter het idee om het drinken van water te stimuleren op school. Kinderen drinken op school gemiddeld zo'n 6 kilo suiker per jaar door zoete drankjes. 'Hoe mooi zou het zijn als we deze inname verlagen door bewustzijn te creëren bij ouders, kinderen en hun omgeving?', aldus Kim Gelens, directeur van O.B.S De Sterrenwachter.

Er werd contact gezocht met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Alkmaar. JOGG zet zich sinds 2014 in om gezond eten & drinken en bewegen aantrekkelijk te maken voor jongeren. Het starten van een drinkwaterproject op basisscholen is één van de middelen die ze hierbij inzetten. De samenwerking startte in dit schooljaar. 'De Sterrenwachter is hiermee de eerste school buiten de aandachtswijken in Alkmaar waarmee we dit project startten', aldus Anja Lems -JOGG regisseur Alkmaar.

Leuk 'bewustzijn creëren', maar hoe zorg je ervoor dat kinderen in groep 1 t/m 8 enthousiast raken. De Sterrenwachter deed de volgende acties: Kick-off i.s.m. JOGG Alkmaar en Freddie Fit waarbij iedereen op school een bidon kreeg. Doel en informatie delen over het drinkwater met ouders en verzorgers. Twee water-dagen introduceren waarbij alle leerlingen water drinken in de pauze. In de klas o.a. proefjes doen met water en een drankenbord maken. Een wedstrijd organiseren onder alle groepen.

Door de twee water-dagen te handhaven en het belang van water drinken onder de aandacht te blijven brengen wil De Sterrenwachter dit gezonde drinkpatroon ook volgend schooljaar stimuleren. 'We hebben ouders, kinderen en onszelf geïnformeerd en geïnspireerd. In vier maanden wordt er 88% minder suiker gedronken op onze school en daar zijn we enorm trots op!', aldus Gelens.

Meer info over de JOGG aanpak via www.alkmaar.nl/jogg