Stadsverlichting

ALKMAAR Stadsverlichting is een landelijk initiatief om een cultuur van verlichting te stimuleren. Centrum Wakker opent maandelijks haar deuren voor dit bijzondere initiatief en nodigt je uit om samen te komen mediteren. Onze gezamenlijke intentie is 'wereldvrede'. Op zondag 12 mei is er van 20.00 tot 21.00 uur weer een samenkomst. 

Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek. In steden waar regelmatig wordt gemediteerd, is er minder criminaliteit, is het minder druk op de spoedeisende hulp en zijn minder verkeersongevallen. Voor een betere wereld hoef je de straat niet op. Je bent effectiever als je samen stil bent. In een tijd van verharding, individualisme en elkaar buitensluiten, wil Stadsverlichting een huiskamercultuur van samenhorigheid stimuleren: oases waar mensen welkom zijn voor een uur stilte, liefde en ontspanning, zodat zij zich weer thuis kunnen voelen – bij zichzelf, elkaar en in hun leefomgeving.

Ervaring met mediteren is niet nodig, het erom dat we samen stil zijn en ieder op zijn/haar eigen manier een bijdrage levert aan de wereldvrede. Na afloop is er thee met wat lekkers. De toegang is gratis.

Meer informatie vind je op www.wakkerbewustzijn.nl of www.stadsverlichting.nu. Op beide websites kun je je aanmelden, maar je kunt ook binnenlopen.