• De Winnaars van de Energy Challenges Noord West 2018 nemen prijs in ontvangst.

    Luciënne van der Stouwe

Scholen gaan Energy Challenge aan

ALKMAAR Zestien basisscholen in Noord-Holland strijden van 15 januari tot en met 23 mei om de beste duurzaamheidscampagne te maken in de Energy Challenges Noord West. Ruim 400 kinderen voeren zelfstandig campagne voor meer duurzaamheid op hun school en in hun omgeving. Het team scholieren dat de meeste energie bespaart en de meeste inwoners weet te bereiken en activeren, wint de finale op 23 mei. De kick-off is op dinsdag 15 januari bij HAL25 in Alkmaar.

Energy Challenges daagt kinderen en jongeren uit om slim met energie om te gaan. Het is een spel op school en tussen scholen onderling, waarbij leerlingen het energieverbruik op hun school analyseren en in teamverband een origineel plan bedenken om zoveel mogelijk energie te besparen en slim met afval om te gaan. Uit eerdere edities blijkt dat kinderen hier bijzonder effectief in zijn. Een basisschool had bijvoorbeeld door middel van herinneringsstickers op elektrische apparatuur 30% besparing gerealiseerd. Een andere school wist door middel van een sponsorloop een windmolen voor op school te financieren. 

De jongeren kunnen de effecten van hun campagne zien en meten door monitoringssoftware, die het gas- en elektraverbruik inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen de leerlingen na elke besparingsactie precies zien wat het resultaat is in euro's, kilowatturen en kubieke meters gas. Daarnaast worden de schoolgebouwen doorgelicht en voorzien van een energiescan die maatregelen voorschrijft voor verdere verduurzaming van het gebouw.

De ervaring van eerdere projecten leert dat door monitoring, analyse, educatie en bewustwording een gedragsverandering ontstaat, wat besparingen richting de 15 procent mogelijk maakt. Ook bij de Noord-Hollandse scholen worden energiebesparingen van 10 tot 20 procent mogelijk geacht, zonder grote investeringen of renovaties. De campagnes zijn naast de school ook gericht op de omgeving van de school en de kinderen trekken de acties vaak ook door naar huis. Naar verwachting zal het project daarom ook een positief effect hebben op het energieverbruik en duurzaamheidsgedrag bij de scholieren thuis. 

De Energy Challenges Noord West is mogelijk door een samenwerking van overheden, bedrijven en schoolorganisaties. Vanuit de overheid zijn de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Schagen, Heemskerk, Bergen, Langedijk, Heiloo en Hollands Kroon aangehaakt. Vanuit het bedrijfsleven zijn Engie, OCS Maatschappelijk Vastgoed, de HVC en Stadswerk072 betrokken. Vanuit het onderwijs zijn schoolorganisaties Blosse, Blauwe Loper, SAKS, Tabijn, Ronduit, Sarkon en Kopwerk vertegenwoordigd met elk één of meer deelnemende scholen.

De Energy Challenges Noord West is onderdeel van Stichting Energy Challenges Noord West. Het doel van de stichting is het stimuleren van enthousiasme en bewustwording onder jongeren op de thema's energie, techniek en duurzaamheid. Het project is in 2011-2012 gestart als pilot tussen twee scholen in Groningen en in 2013-2014 voor het eerst gestart in Noord-Holland. Het project heeft sindsdien op meer dan 200 scholen gedraaid in Nederland. Dit jaar is er ook een internationale Energy Challenges gestart in samenwerking met scholen uit vier andere landen onder het Europese 2IMPRESZ programma.