• Pixabay

Realisatie Natuurpark Geestmerloo

REGIO Het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht heeft onlangs ingestemd met de overeenkomsten die gesloten moeten worden voor de realisatie van Natuurpark Geestmerloo. Alle lichten staan nu op groen om het als recreatiegebied met natuurbegraafplaats in te richten. Natuurbegraafplaats Geestmerloo is de eerste natuurbegraafplaats in Noord-Holland. In het plan is ook een plek voor een natuurspeelplaats getekend. Om deze speelplaats een leuke, avontuurlijke plek te laten zijn voor de jongere bezoekers aan het park, worden leerlingen van twee basisscholen uit de omgeving gevraagd of ze mee willen denken over de inrichting van de natuurspeelplaats. Het recreatieschap laat dan het leukste idee uitvoeren. 

Op dit moment worden de ontwerptekeningen uitgewerkt in een bestek. Daarna kan in juni het werk worden aanbesteed. Ondertussen vinden al wel een aantal voorbereidingswerkzaamheden in het terrein plaats. Zo wordt deze maand het terrein ingemeten en terreinonderzoek gedaan. Dit is nodig om te beoordelen of de grond bijvoorbeeld stevig genoeg is voor het bouwen van de bruggen. En er worden borden geplaatst om aan te kondigen dat het natuurpark op die locatie gerealiseerd gaat worden.
Drie bestaande schuren aan de Nauertogt nr 21a worden ook bij Natuurbegraafplaats Geestmerloo betrokken. Natuurbegraafplaats Geestmerloo is bezig met het maken van een plan voor deze schuren. In een van de schuren zal het kantoor komen. In de andere schuren komt een ontvangstruimte en er wordt gedacht aan een schaapskooi. De schapen worden dan ingezet voor de begrazing in het park en de wijdere omgeving. De bouwkundige aanpassing van de gebouwen, onder andere de sanering van het aanwezige asbest, moet nog worden uitgewerkt in overleg met gemeente Alkmaar en Recreatieschap
Geestmerambacht. Volgens de huidige planning zal in oktober 2019 daadwerkelijk met de uitvoering van het werk worden begonnen. Graafmachines zullen dan een waterpartij uitgraven en een 6 meter hoge heuvel aanleggen. In het voorjaar van 2020 zal het natuurpark klaar zijn en kunnen recreanten er gebruik van maken.

De inrichting van de zuidwestelijke helft van het natuurpark is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Provincie Noord-Holland. Kijk voor meer info op www.geestmerambacht.nl/over/natuurpark-geestmerloo.