• NW Ziekenhuisgroep

Raad van State: NW Ziekenhuisgroep mag vernieuwbouwen op huidige locatie

ALKMAAR De Raad van State laat het bestemmingsplan dat de vernieuwbouw van het Noordwest ziekenhuis in Alkmaar mogelijk maakt, in stand. Die uitspraak werd vandaag bekendgemaakt. Er waren drie bezwaren ingediend tegen het bestemmingsplan. De bezwaren van Red de Hout en bewonersvereniging Metiusgracht verklaarde de Raad van State ongegrond. Het bezwaar van stichting Animo en stichting Milieubelang Alkmaar over het aantal parkeerplaatsen was volgens de raad in eerste instantie gegrond, maar haalde het uiteindelijk niet door een aanvullende berekening van het aantal parkeerplaatsen door het gemeentebestuur.

De uitspraak betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is en Noordwest Ziekenhuisgroep een omgevingsvergunning kan aanvragen voor de eerste fase van de vernieuwbouw. Jurgen Sernee, lid raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep, zegt in reactie op de uitspraak: "We zijn ontzettend blij dat de vernieuwbouw van het ziekenhuis en een verdere vergroening van het ziekenhuisterrein met deze uitspraak een flinke stap dichterbij zijn gekomen."

VOOR DE TOEKOMST Noordwest Ziekenhuisgroep staat voor de complexe opgave om het ziekenhuis op de huidige locatie in Alkmaar te vernieuwen om zo ook in de toekomst goede gezondheidszorg voor de inwoners van noordwest Nederland te garanderen. In het bestemmingsplan dat deze vernieuwbouw mogelijk maakt, geldt deze zorg als het belangrijkste uitgangspunt. "Voor een toekomstbestendige zorg is een beperkte ingreep in de Westerhout noodzakelijk. Deze ingreep wordt volledig gecompenseerd op het ziekenhuisterrein. Op basis van het bestemmingsplan kunnen de concrete bouwplannen worden voorbereid met aandacht voor de groene omgeving van de Westerhout, verkeer en parkeren en de beperking van overlast tijdens de bouwwerkzaamheden", aldus het ziekenhuis in een persbericht. 

DRIE BOUWFASEN Er wordt gebouwd in drie fasen, zodat Noordwest Ziekenhuisgroep kan inspelen op het continu veranderende zorglandschap. In totaal beslaat de bouwperiode voor deze drie fasen zeventien jaar. Voor de eerste fase wordt nu een omgevingsvergunning aangevraagd. Vervolgens zal de bouw naar verwachting begin 2020 starten. De oplevering van fase 1 staat gepland voor eind 2021.

SPOEDPLEIN De eerste bouwfase betreft voornamelijk de nieuwbouw van de zogenoemde 'acute as'. Hier bevinden zich de operatiekamers (complexe zorg), het spoedplein met onder andere spoedeisende hulp, intensive care en verpleegafdelingen (complexe zorg). Tijdens deze fase wordt ook de ondergrondse parkeergarage aangelegd en Huize Westerlicht gerenoveerd. In het voormalige verzorgingshuis worden onderwijs- en kantoorfuncties ondergebracht.