Plan 'Noordergeestkerk' in raad

HEILOO Het bestemmingsplan voor de Noordergeestkerk is klaar voor behandeling in de gemeenteraad.

De plek in Heiloo waar voorheen de Noordergeestkerk heeft gestaan ligt al jaren braak. Op het terrein en het naastliggende parkeerterrein zijn 15 sociale huurwoningen gepland. Het afgelopen jaar heeft de gemeente de benodigde planologische procedure opgestart en heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn zeven zienswijzen ingediend, waarvan drie door individuele bewoners. Vier zienswijzen zijn gezamenlijk ingediend en ondertekend door meerdere bewoners.

Naar aanleiding van de zienswijzen van omwonenden stelt het college de raad voor een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen. Gevraagd wordt de rij van vijf woningen aan de Vinkenbaan te verlagen van 9 naar 7 meter en een flauwe kap te plaatsen op de rij van 10 woningen aan de Noordergeeststraat in plaats van de woningen plat af te dekken.

In het bestemmingsplan kunnen alleen de voorstellen van omwonenden worden verwerkt die betrekking hebben op de planologie. Overige voorstellen en suggesties van omwonenden neemt de raad mee bij de verdere uitwerking van de bouwplannen.

Dinsdag 6 februari is er een tweede inloopavond voor omwonenden. Tijdens deze avond konden omwonenden vragen stellen en lichten Kennemer Wonen en de gemeente de wijzigingsvoorstellen verder toe. De commissie Openbare Ruimte bespreekt het bestemmingsplan op 14 februari. Als de gemeenteraad vervolgens op 5 maart het bestemmingsplan vaststelt, kan Kennemer Wonen een omgevingsvergunning aanvragen voor de realisatie van het plan.

De leegstaande Noordergeestkerk brandde in april 2015 volledig uit door brandstichting.