• Gymnastiekvereniging Kracht en Vlugheid bouwde een menselijke erehaag op de Bergerbrug.

    Regionaal Archief Alkmaar

Geen opoffering was Alkmaar te veel

Terugblik

ALKMAAR Het is 11 september 1920. Heel Alkmaar is in een euforische stemming. De langverwachte dag is eindelijk aangebroken! De kaasstad heeft zich massaal opgemaakt om koningin Wilhelmina feestelijk te ontvangen. In deze aflevering blikken we terug op een versierde stad, de volgende keer op de ontvangst.

Bob de Mon

De straten zijn in bloementuinen herschapen. Talrijke gevels zijn met slingers van groen, met oranje strikken of vaandels in de vaderlandse kleuren versierd. Hier en daar prijkt een grote W, die hedenavond met vetpotjes of veelkleurige elektrische lampjes geïllumineerd zal worden. Straten bieden een alleszins feestelijke aanblik. Bijna van huis tot huis is de driekleur uitgestoken. Het oranje langs brugleuningen en huizen doet prettig aan. Op het Hofplein trekt de muziektent en een klein, tijdelijk plantsoentje een fontein de aandacht. De bewoners van de Langestraat lieten een keurig door heesters versierd en met een kroon van oranje bloemen getooid plantsoentje op de Steenenbrug aanleggen. In de Houttil, de Boterstraat, het Payglop en de Schoutenstraat zijn van huis tot huis over en weer de groene slingers gespannen. Daartussen hangen veelkleurige lampions, die ons een werkelijk verrassende aanblik bieden. Ook andere straten trekken de aandacht. De Sint Annastraat, de Laat die nu een natuurlijke versiering van boomgroen heeft waartussen talloze oranjewimpels zijn gestoken. Het Verdronkenoord waar over het water de kronen welven waaruit oranje linten links en rechts naar de wallenkant afhangen. Tal van vlaggen in velerlei kleurcombinaties geven het geheel een feestelijk aanzien. Dicht bij de Kapelkerk op de Laat vindt eveneens een klein plantsoentje een passend plaatsje.
Een fraai gezicht leveren de versierde schepen en vlotten in de Oude Gracht op; als 't ware drijvende plantsoentjes zijn ze. Zo hebben in tal van straten de bewoners getoond, dat geen moeite, geen opoffering hen te veel is geweest om Hare Majesteit te tonen dat Alkmaar haar bezoek op hoge prijs stelt. De wieken van de Molen van Piet zijn met vlaggen getooid. De thans gepavoiseerde oude Waag, die nu met schilden en vlaggen gedrapeerd is en uit welker toren de vlaggen in lange lijnen neerhangen, toont daaronder iets karakteristieks van haar zelve. Een schilderij waarop de kaas hoog ligt opgestapeld in een lijst van rood-wit-blauw vlaggendoek. Zo heeft Hare Majesteit de stad vandaag in feestgewaad aangetroffen. Ongeveer om kwart over negen arriveerden de auto's komende uit de richting Schagen ter hoogte van de gasfabriek aan het Noord-Hollands Kanaal. Met een drietal bereden politieagenten voorop ging het toen naar het station om van daar uit naar het stadhuis te rijden. Langs de Stationsweg, het Scharloo, tot aan de Bergerbrug stonden de schoolkinderen, ieder met een oranje of driekleurig vlaggetje onder leiding van het onderwijzend personeel, langs de weg geschaard. Door die kleurrijke haag reden de koninklijke auto's richting Langestraat. Op de Bergerbrug hadden de Alkmaarse turners van de Halter, Turnlus, Kracht en Vlugheid, Hygiëa en de patronaats Gymnastiekvereniging een originele hulde bedacht en een levende erepoort gevormd. Van bovenaf werd bij het passeren van Hare Majesteit een vaandelgroet gebracht. Het geheel stond onderleiding van de heren J.J. Poll en J.C.L. Wijdeman.