• Historische Vereniging Alkmaar

Oud-Alkmaarprijs 2018 voor 'Vrienden van de Stolp'

ALKMAAR De Historische Vereniging Alkmaar heeft op haar jaarvergadering besloten de Oud-Alkmaarprijs 2018 toe te kennen aan de Boerderijenstichting Noord-Holland 'Vrienden van de Stolp'. 

De stichting ontvangt de prijs voor haar behartiging van de belangen van de stolp in het Noord-Hollandse landschap. Sinds 1988 ijvert de stichting van vrijwilligers en bewoners voor het behoud van de stolp in onze provincie. De recente actie 'Red de Stolp' is daar een treffend voorbeeld van. Het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar spreekt met deze prijs haar grote erkentelijkheid uit aan de 'Vrienden van de Stolp' voor al het goede werk voor het agrarisch erfgoed.

De voorzitter van de boerderijenstichting Peter van Zutphen wees er op, dat nu de stolpen nauwelijks meer agrarisch gebruikt worden en meer en meer verbouwd worden tot appartementen er extra zorg nodig is vanuit de gemeentes om toe te zien op het behoud van de bijzondere monumentaliteit van de stolpen. De oudste gaan terug tot de 16 e eeuw. Alkmaar is een stad die geeft om het lot van de stolpen en aandacht heeft voor het landschappelijk effect, merkte Peter van Zutphen op met waardering. Maar de meeste kleine plattelandsgemeentes komen daar helemaal niet aan toe. Daarom is samen met de Bond Heemschut en het West-Fries Genootschap de actie 'Red te stolp' (http://reddestolp.nl/) gestart om de verdere sloop van de stolpen te doen stoppen.
De Alkmaarse wethouder Anjo van de Ven ontving een bloemenhulde voor haar beschermingsbeleid van de Alkmaarse stolpen. Sinds de fusie in 2015 met Schermer-Graft- De Rijp zijn er meer dan 300 stolpen bij gekomen in onze gemeente. Alkmaar heeft er 100 aangewezen, die dit jaar gemeentelijk monument kunnen worden. Goed zo, vinden de Vrienden van de Stolp en de Historische Vereniging Alkmaar.