• Pixabay

OPA wil weer bloemen in de bermen

ALKMAAR De Onafhankelijke Partij Alkmaar vraagt het Alkmaarse college om in de komende periode de gemeentelijke bermen te bestrooien met bloemzaad. Hierdoor zullen de bermen er over enkele jaren nog een stuk kleurrijker uitzien. Maar het gaat om meer dan alleen dat kleurrijke. Niet alleen maakt het de straten mooier, ook vergroot het de biodiversiteit in de stad.

De bloeiende bloemen leveren nectar aan wilde bijen, vlinders en andere insecten en dat is heel hard nodig. Onderzoeken hebben uitgewezen dat in de laatste 25 jaar rond de 75% van de insecten is verdwenen, het vlinderbestand dramatisch is afgenomen en, in het verlengde daarvan, ook de vogelpopulaties gemiddeld 33% zijn afgenomen, omdat er niet meer genoeg insecten zijn om hen te voeden.

En dan de bijen: ook daarmee gaat 't niet goed, want van de 357 Nederlandse bijensoorten is de helft momenteel bedreigd. En daarmee loopt ook de bestuiving van onze gewassen gevaar. Door acties zoals het inzaaien van bermen en het minder maaien van weilanden en bermen proberen veel gemeenten nu de bijen, vlinders en insecten te helpen en hun achteruitgang een halt toe te roepen. OPA raadslid Ruud van Lier vraagt de gemeente Alkmaar middels raadsvragen om dit voorbeeld uit andere gemeenten navolging te geven.