• YVONNE VAN STIPHOUT
  • YVONNE VAN STIPHOUT

Ondertekening Convenant Veilige School

HEILOO Het Convenant Veilige School 2019-2023 is donderdag 6 juni ondertekend op het Petrus Canisius College in Heiloo. Een belangrijke stap om tot een veilig klimaat in en rond de school te
komen. Een veilige school voor leerlingen, personeel en bezoekers. In het convenant staan eenduidige afspraken om een veilig klimaat in en rond de school tescheppen, voor leerlingen, personeel en bezoekers. Voor Heiloo zijn in het convenant afspraken gemaakt gericht op de behoefte van jongeren in Heiloo.

Onbezorgd naar school kunnen gaan, lijkt in Nederland misschien een vanzelfsprekendheid. In de praktijk is dat niet altijd het geval. Een veilige leeromgeving, zonder criminaliteit, pesten en overlast, vergt voortdurende inspanning. Deze inzet kan niet zelfstandig door een school bereikt worden; zij heeft daarbij ondersteuning en hulp nodig van andere partijen zoals politie, bureau HALT, (jeugd)hulpverlening, zorgteams en de lokale overheid.

Om versnipperde inzet te voorkomen is samenwerking tussen deze organisaties van belang. Over de inzet van alle partijen zijn voor de komende periode afspraken gemaakt en vastgelegd in het convenant 'Veilige School 2019-2023'. Het biedt de mogelijkheid om samen tot een lokale en integrale aanpak te komen.

Niet alleen leerlingen onderling hebben last van dergelijk gedrag. Ook docenten kunnen slachtoffer zijn van agressie en grensoverschrijdend gedrag van leerlingen. Docenten krijgen bijvoorbeeld soms te maken met ouders die verhaal komen halen op school. Om goed onderwijs te geven en te krijgen, is het van cruciaal belang dat de school een sociale, veilige omgeving is. De betrokken instanties dragen, met de ondertekening van het convenant 'Veilige School 2019-2023' hier aan bij.