• Een schets van het ziekenhuisterrein zoals dat er na de drie verbouwingsfases uit zal zien.

    Noordwest Ziekenhuisgroep

Oké van raad voor (ver)nieuwbouw ziekenhuis, Red de Hout wil naar Raad van State

ALKMAAR De gemeenteraad van Alkmaar heeft donderdag ingestemd met het raadsvoorstel Noordwest Ziekenhuis. Hierdoor kunnen de veelbesproken vernieuwbouwplannen van het ziekenhuis bij stadspark de Alkmaarder Hout van start gaan.

DRIE FASES Er is besloten om gefaseerd te (ver)nieuwbouwen. De eerste fase - naar verwachting gereed in 2022 - richt zich op de operatiekamers (complexe zorg), spoedeisende hulp en huisartsenpost, intensive care, beddenhuis complexe zorg (minimaal 150 1-persoonskamers) en kantoor- en onderwijsfuncties (eerste gedeelte) van het ziekenhuis. Er volgt hierna nog een tweede (rond 2028 gereed) en met een derde fase moet de gehele vernieuwbouw rond 2035 gereed zijn.

De verbouwing van het ziekenhuis in Alkmaar is noodzakelijk om de beste gezondheidszorg voor de inwoners van Noord-Holland-Noord voor nu en in de toekomst te garanderen, aldus Noordwest Ziekenhuisgroep. Actiegroep Red de Hout vindt dat het stadspark de Hout grote schade oploopt door de bouwplannen en wil nu naar de Raad van State stappen om de ontwikkelingen tegen te houden.

Om tijdens en na de vernieuwbouw veilige zorg te kunnen blijven garanderen is het nodig maximaal 5100 vierkante meter van de Alkmaarderhout bij het ziekenhuisterrein te betrekken. Dit is opgedeeld in 800 vierkante meter voor de toerit van de ambulance en 4300 vierkante voor het gebouw zelf. Hiervan wordt volgens het ziekenhuis naar verwachting 700 vierkante meter daadwerkelijk bebouwd. Het overige gedeelte is nodig voor de ontsluiting en inrichting van het terrein.

GROENVERLIES Noordwest Ziekenhuisgroep geeft aan zich in te zetten om het verlies van groen zoveel als mogelijk te beperken. Dit gebeurt in overleg met de gemeente Alkmaar en met input van de klankbordgroep. Groen dat niet kan worden behouden zal 1 op 1 wordt gecompenseerd, aldus NWZ. In het bestemmingsplan wordt afgesproken wat de kaders hiervoor zijn. De locatie Alkmaar van het Noordwest Ziekenhuis zal als de plannen over zo'n zeventien jaar volledig zijn afgerond, 30 procent kleiner zijn dan de huidige bebouwing. Door deze teruggang in vloeroppervlakte wordt uiteindelijk meer ruimte voor groen op het ziekenhuisterrein gecreëerd. In de eindfase worden er groene verbindingen gerealiseerd over het ziekenhuisterrein. Hiermee wordt het groen van de Alkmaarderhout voor en achter het ziekenhuis aan elkaar verbonden. In de eindsituatie zijn er ook voldoende parkeerfaciliteiten op het ziekenhuisterrein om in de parkeerbehoefte te voorzien.