Nieuwe Woonvisie Heiloo vastgesteld

HEILOO  De gemeente gaat voortaan bij woningbouwplannen meer kijken naar de vraag van kopers en huurders. Dat staat in de nieuwe Woonvisie, die de gemeenteraad onlangs vaststelde. Het betekent dat per woningbouwproject meer 'op maat' wordt gebouwd.

Jarenlang hield de gemeente voor nieuwe woningbouwprojecten de vaste verdeelsleutel 40- 30-30 aan: 40% sociale woningen (huur en koop), 30% middeldure koopwoningen, 30% duurdere woningen. Die vaste verdeling wordt nu losgelaten. 'Om beter op de vraag uit de markt aan te sluiten, gaan we per project deze percentages laten variëren,' vat wethouder Rob Opdam samen.

Die vraag wordt regelmatig in beeld gebracht. 'We hebben ons eigen regelmatige woningmarktonderzoek waarin alle groeperingen inwoners hun woonwensen kunnen laten horen. Het gaat dan om de wens naar huur- of juist koopwoningen, het bouwtype van woningen (appartementen, rijtjes, vrijstaand etc), en de prijsklasse van de woningen. Daarnaast kijken we naar bevolkingsprognoses en naar landelijke en regionale woonwensenonderzoeken. Ook houden we rekening met nieuwe inzichten en ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld tiny houses.'

Overigens blijven de zogenaamde prestatieafspraken met Kennemer Wonen bestaan. 'Per periode van vier jaar maken we afspraken over de benodigde aantallen sociale huurwoningen. Jaarlijks houden we de vinger aan de pols of de benodigde aantallen ook gehaald gaan worden en of de aantallen bijgesteld moeten worden. 'We zorgen er dus nog steeds voor dat het afgesproken aantal sociale huurwoningen gerealiseerd wordt,' aldus de wethouder. Met deze methodiek van meer maatwerk bij de planning van nieuwbouw loopt de gemeente landelijk voorop. Er is veel interesse voor de methode, maar er zijn nog maar weinig gemeenten die het inmiddels al toepassen.