Nieuwe woningen in de Bloemwijk

ALKMAAR Van Alckmaer heeft op 19 maart, tijdens een bijeenkomst met de Klankbordgroep van bewoners en Werkgroep Stop Sloop Bloemwijk, laten weten dat zij vasthoudt aan het besluit om haar 164 woningen in Bloemwijk te vervangen door nieuwbouw.

In februari 2018 was dit besluit al genomen, maar op verzoek van een groep bewoners is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een renovatie voor een deel van de wijk. Inmiddels is deze second opinion afgerond en vindt Van Alckmaer renovatie technisch, financieel en maatschappelijk niet verantwoord.

Van Alckmaer is zich ervan bewust dat dit definitieve besluit veel impact heeft op bewoners. Zij doet er alles aan om de bewoners zo goed mogelijk te begeleiden. Van Alckmaer vindt het belangrijk om de wensen van bewoners zoveel mogelijk mee te nemen in de nieuwe plannen voor de wijk. Er zullen verschillende woningtypes terugkomen, waaronder grote en kleine eengezinswoningen en appartementen, voornamelijk in de sociale huur. Vanzelfsprekend is energiezuinigheid daarbij belangrijk.

Daarnaast wil Van Alckmaer de cultuurhistorische elementen, die nu aanwezig zijn, terug laten komen. Samen met bewoners wil Van Alckmaer bouwen aan een nieuwe wijk. Het gaat tenslotte om wooncomfort en woonplezier van de bewoners, voor nu en in de toekomst.