• De vernieuwbouwplannen van het NWZ blijven de gemoederen bezig houden.

    BDUmedia

Nieuwbouw ziekenhuis vertraagd

ALKMAAR Naar alle waarschijnlijkheid loopt de nieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar vertraging op. Noordwest Ziekenhuis heeft dinsdag 6 augustus officieel de vergunningen bij de gemeente aangevraagd om te mogen ver(nieuw)bouwen. Het gaat om twee verschillende vergunningen: een voor de aanleg van het eerste gedeelte van het nieuwe ziekenhuisgebouw en een kapvergunning voor de daarvoor noodzakelijke bomenkap. De gemeente heeft normaal acht weken de tijd om de vergunningaanvragen te beoordelen, maar het ziekenhuis houdt er rekening mee dat dit langer gaat duren in dit geval. Dit door de nieuwe stikstofregels.

Bij de beoordeling van de aanvraag zal worden gekeken met hoeveel extra stikstof de natuur zal worden belast door de bouw en de nieuwe situatie. Voorheen werden deze waarden getoetst via het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft echter besloten dat die PAS niet meer gebruikt mag worden. Er is echter nog geen nieuwe meetregeling. Zolang er geen nieuwe regeling is, kan de bouwaanvraag van het ziekenhuis niet worden goedgekeurd. Het ziekenhuis gaat er vanuit dat de vergunningen door deze kwestie langer op zich laten wachten. En als de vergunningen worden verleend, volgt ook nog een bezwaarperiode van zes weken. Op de website www.alkmaar.nl kan een afspraak worden gemaakt om de aanvragen in te zien.

Noordwest heeft gekozen voor gefaseerde nieuwbouw op haar locatie in Alkmaar. In de eerste fase gaat het om de nieuwbouw van de zogenoemde 'acute as'. Hier bevinden zich de operatiekamers complexe zorg, het spoedplein met o.a. spoedeisende hulp, de intensive care en verpleegafdelingen complexe zorg. Tijdens deze fase wordt ook, direct onder het gebouw, de ondergrondse parkeergarage aangelegd.

Om verlies van groen bij de bouw zoveel als mogelijk te beperken, is door de Noordwest Ziekenhuisgroep onderzocht welke bomen kunnen worden verplaatst. Er kunnen 19 bomen worden verplaatst. 35 bomen in de Westerhout, 2 bomen naast Huize Westerlicht en 74 bomen op het ziekenhuisterrein moeten het veld ruimen. Alle te kappen bomen worden 1 op 1 gecompenseerd. Daarbij gaat het om kwalitatieve compensatie geeft het ziekenhuis aan; als een grote boom moet wijken, komt er een grote boom voor terug.

Eind september houdt Noordwest Ziekenhuisgroep een informatiebijeenkomst over de bouwplannen, waaronder het ontwerp van de eerste fase van de nieuwbouw en Huize Westerlicht en de noodzakelijke bomenkap. Ook de gemeente Alkmaar is dan aanwezig om nadere informatie te geven over het vergunningentraject. De datum voor deze informatiebijeenkomst wordt begin september op de site van het ziekenhuis bekend gemaakt.