• Bibliotheek Heiloo

Minecraftworkshop in de bieb

HEILOO Voor kinderen van 9 jaar en ouder verzorgt Bibliotheek Heiloo woensdag 29 mei vanaf 14.30 uur een Minecraftworkshop. De deelnemers gaan dan een fort uit de Oude Hollandse Waterlinie nabouwen: Fort Wierickerschans. Met een mede-Minecrafter heb je 2 uur de tijd om een fort te bouwen. Compleet met muren, stadspoorten, een gracht en kanonnen.

In 1672 verklaarden Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen de oorlog aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Republiek was aan het verliezen van het enorme Franse Leger onder leiding van Lodewijk XIV en was reddeloos en radeloos. Er zat niks anders op dan een hele drastische maatregel: de Republiek liet een deel van het land onder water lopen zodat het Franse leger niet verder kon. Deze verdedigingslinie heet de Hollandse Waterlinie. Nadat in 1673 de oorlog was afgelopen, werd de waterlinie herbouwd met vestingen, hoge dijken, forten en andere verdedigingswerken. En wist je dat een Alkmaarder Adriaen Antonisz bedacht heeft hoe je zo'n vesting het beste kunt bouwen? Dat hij daarmee Alkmaar heeft versterkt en in 1573 daarmee de Spanjaarden buiten de stad hield?

Toegang vrij, opgave vooraf via www.bibliotheekheiloo.nl