• Stadswerk072

Meedoen in het groen in Alkmaar

ALKMAAR Stadswerk072 houdt zaterdag 3 maart weer een natuurwerkdag. Vrijwilligers zetten zich die dag actief in voor het onderhoud van het groen in Alkmaar. Doet u ook mee? Alle Alkmaarders kunnen op
verschillende locaties aan de slag.

Mensen die hun steentje willen bijdragen aan het groen in hun stad, kunnen dat op verschillende manieren doen. Het groenonderhoud op de vijf verschillende locaties bestaat uit de volgende activiteiten: Wilgen knotten in de Rekerhout, verzamelen in de Kinderboerderij (Krielenzand 5), locatieleider is Cees van Loon (mgbons@mydon.nl). Ook bij de Oudorperhout kunnen mensen helpen wilgen te knotten, verzamelen bij OBS De Zes Wielen (Munnikenweg 18), locatieleider is Hans Schouten (hans@hydroalkmaar.nl).
In de Alkmaarderhout vindt onderhoud aan de grasbermen van de Wilhelminalaan plaats. Door blad en klimop te verwijderen optimaliseren we de groeiomstandig heden voor de bijzondere paddenstoelen populatie in deze laan, locatieleider is Rikie Kleverwal (rikie.kleverwal@upcmail.nl). Bij de Branding Nollen-Oost is er onderhoud aan knotwilgen; verzamelen op hoek De Branding/Haakwal, locatieleider is Mike Oudejans (m.oudejans@gmail.com) en in de Vroonermeer-Zuid gaan we ook wilgen knotten; verzamelen bij MFA Vroonermeer (P.C. Boutensstraat 4), locatieleider is Gijs Weenink (info@debatacademie.nl).

Geïnteresseerden kunnen zich van tevoren aanmelden door te mailen naar de betreffende locatieleider. Mensen kunnen zich ook op de dag zelf ter plekke aanmelden! De activiteiten starten om 09.30 uur en duren tot ongeveer 15.00
uur (inclusief lunch).
Het hele jaar door zijn er verschillende manieren waarop geïnteresseerden kunnen bijdragen aan het groen in Alkmaar. Zo organiseren de Vrijwillige Beheergroep Kruidentuin Rekerhout en de werkgroep Vlindertuin
Groene Voet regelmatig werkbijeenkomsten. En wist u dat u een stuk openbaar groen of een boomspiegel kunt adopteren? Ook het maken van geveltuintjes behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informatie: beheerder Frits Oudshoorn, 072 548 87 90 of foudshoorn@stadswerk072.nl.