• Magentazorg

Dagbesteding in Revalidatie Alkmaar

ALKMAAR In Revalidatie Alkmaar is dinsdag 27 augustus om 14.00 uur een informatiebijeenkomst over dagbesteding. De bijeenkomst bevat een programma met presentaties. Tijdens de bijeenkomst komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals de activiteiten van de dagbesteding en de verschillende disciplines (logopedie, fysio- en ergotherapie). Er is gelegenheid om vragen te stellen.

Programma
14.00 uur: Inloop met koffie/thee
14.15 uur: De dagbesteding: voor wie en waarom?
14.30 uur: De verschillende disciplines: logopedie, fysio- en ergotherapie
14.45 uur: De activiteiten: voorbeelden
15.00 uur: Praktische zaken: aanmelding, kosten en contactgegevens

Magentazorg biedt verschillende vormen van dagbesteding op verschillende locaties. De activiteiten zijn gevarieerd en afgestemd op de achtergrond en interesse van de cliënt. Er is speciale aandacht voor bevordering van zelfredzaamheid en het behouden of verbeteren van aanwezige vaardigheden.

Magentazorg is een zorgorganisatie in de regio Noord-Kennemerland. De organisatie biedt voornamelijk zorg en ondersteuning aan ouderen en is gespecialiseerd in zorg voor mensen met dementie. Uitgangspunt is de persoonlijke levenssituatie van de cliënt. Kijk voor meer informatie op www.magentazorg.nl.