• De Alkmaarse gedecoreerden bijeen.

    Alef Starreveld

Lintjesregen in Alkmaar

ALKMAAR Vijftien inwoners van Alkmaar zijn donderdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, twee personen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Piet Bruinooge reikte de Koninklijke Onderscheidingen uit. Aansluitend was er een receptie in de Grote Sint Laurenskerk.

Mevrouw M.B.T. Commandeur - De Boer (80) krijgt de onderscheiding voor haar langdurige vrijwillige inzet voor de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem en zorgcentrum De Mieuwijdt in De Rijp.

Mevrouw Y.J. Zut - Hoekmeijer (62) ontvangt haar onderscheiding voor ruim 40-jarige vrijwillige inzet voor de Gondelvaartvereniging Koedijk, SV Koedijk en Vakantiebureau Lunteren.

Mevrouw J.J. Lawant (72) ontvangt haar onderscheiding voor ruim 25 jaar belangeloze inzet voor het Consumenten Platform Noord-Kennemerland, de kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar en het Regionaal Platform Woonconsumenten Noord-Kennemerland.

Mevrouw J.A.M. de Jager - De Bruijn (76) ontvangt haar onderscheiding voor dertig jaar vrijwilligerswerk bij de Welfare van het Rode Kruis in Alkmaar. Bij deze organisatie begeleidt zij handwerkactiviteiten. Daarnaast is mevrouw mantelzorger en biedt zij hulp aan mensen uit haar omgeving.

De heer J. Velseboer (80) ontvangt zijn onderscheiding voor 35 jaar belangeloze inzet voor het koor The Sea Sight Singers.

De heer M.A. de Jong (71) ontvangt zijn onderscheiding voor 47 jaar belangeloze inzet bij diverse organisaties, zoals het Stedelijk Harmonieorkest Soli Deo Gloria, Vervoersmaatschappij NZH, Protestantse Gemeente Sint Pancras en Stichting Rolstoelbus Alkmaar.

De heer W.H. Timmerman (70) ontvangt zijn onderscheiding voor ruim 40 jaar vrijwilligerswerk bij de Protestantse Gemeente Graft-De Rijp en Oost- en Westgraftdijk en 15 jaar belangeloos werk voor het Midwinterfeest.

De heer C.Q. van Dijk (65) zet zich al 30 jaar belangeloos in voor de Stichting Paardrijden Gehandicapten 't Ros Beyaert en de Stichting Kinderboerderij De Rekerhout.

De heer L. Mechielsen (77) zet zich vanaf 1970 belangeloos in voor de Wielervereniging Alcmaria Victrix en al ruim 10 jaar voor de Stichting Kinderboerderij De Rekerhout. Daarnaast was hij van 1977 tot 2000 verbonden aan het Kaasdragersgilde.

De heer H.C. de Reus (71) zet zich vanaf 1965 vrijwillig in en was verbonden aan de Vereniging Sporting Schermer, het vrijwillige brandweer korps Schermerhorn en bij de Dorpsraad Schermerhorn. Nu is hij nog actief voor Stichting het Kleinste huisje van Schermerhorn en de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn.

De heer J.A. Stekelbos (74) zet zich vanaf 1970 vrijwillig in voor zijn woongemeenschap, waaronder voor de Vereniging Driehuizer Gemeenschap, IJsclub Driehuizen, Magentazorg en de Weidevogelkring Eilandpolder.

Mevrouw A. Stekelbos - Luik (73) zet zich vanaf 1972 vrijwillig in voor anderen. Zij verzorgde 16 jaar lang een een oudere buurman: ze deed het huishouden en kookte voor hem. Van 1978 tot 2010 was zij bestuurslid en vrijwilligster bij Toneelvereniging Nut en Genoegen in Driehuizen. Haar inzet voor de Vereniging Driehuizer Gemeenschap begon in 1985. Ze beheert samen met haar man, die ook is onderscheiden met een lintje, het kerkgebouw, behartigt de belangen van dorpsbewoners en organiseert activiteiten. Daarnaast was zij 23 jaar betrokken bij Oudtburgh in Bergen.

De heer G.J. Vink (64) zet zich al 17 jaar lang onbezoldigd in als facilitair medewerker bij de Brijderstichting Parnassia in Den Haag. Dankzij deze stichting is de heer Vink zelf van zijn verslaving afgekomen. Zijn eigen ervaring zet hij nu in om andere cliënten van de Brijder van hun verslaving af te helpen.


Mevrouw A.J.M.M. Telleman (58) ontvangt haar lintje voor 20 jaar belangeloze inzet voor Alkmaar Sport en Alkmaar Vitaal (voorheen SKWO Ouderenwerk), ontmoetingscentrum De Blekerij, Regiegroep Zuid en Stichting wijkboerderij Alkmaar.

De heer J.C. Hagens (62) was van 14 maart 2002 tot aan de fusie op 1 januari 2015 raadslid in de voormalige gemeente Schermer. Hij begon als raadslid voor Schermer Groen Oprecht en Leefbaar, dat later samenging met Gemeentebelangen, dat vanaf dat moment Schermer Belang heette. Vanaf 1 januari 2015 tot aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 was hij raadslid voor Leefbaar Alkmaar. Vanaf januari 2015 was hij lid van de Auditcommissie. Vanaf 2015 is hij benoemd tot bestuurslid en later voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vliegvissers.

Mevrouw G.M. Oud - Braas (62) kreeg de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar bijzondere inzet om de functie van mantelzorger uit de anonimiteit te halen en een plek binnen de samenleving te geven met een regionale- en landelijke uitstraling.

De heer H.J. van den Hoogen (61) mag zich Ridder noemen vanwege zijn ruim inzet voor de samenleving op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal terrein. Zijn inzet is met name gericht op sociale- en culturele activiteiten. Sinds 2007 was hij lid (2007-2009), voorzitter van het bestuur (2007-2014) en voorzitter van de Raad van Toezicht (2014-heden) van Stichting Artiance Centrum voor de Kunsten Alkmaar. Sinds 2015 is hij ook voorzitter van de Kring 'Kunst in de kamer,
een club van 40 leden.