• Partij voor de Dieren

Lezing over beestjes bij tuindersvereniging

ALKMAAR De werkgroep Alkmaar e.o. van de Partij voor de Dieren verzorgt zondag 14 oktober om 14.00 uur een lezing over het grote belang van het bodemleven bij Tuindersvereniging De Meerweg, Olympiaweg 34. Marc Siepman is uitgenodigd om te komen vertellen wat de talloze organismen in de bodem met elkaar te maken hebben in zijn lezing 'Alle kleine beestjes helpen' De toegang is gratis, graag aanmelden via alkmaar@partijvoordedieren.nl.