• Recreatie Noord-Holland

Let op broedende weidevogels

REGIO De weidevogels zijn begonnen met nestelen. In verband met het broedseizoen, zijn vanaf 1 maart tot en met 1 juli delen van de wandelpaden van het Noord-Hollandpad en Wandelnetwerk Noord-Holland tijdelijk aangepast. Om vogels de gelegenheid te geven ongestoord hun eieren uit te broeden en de jongen groot te brengen zijn er alternatieve routes gemaakt. De routes zijn in het veld aangegeven en ook te vinden op de website van het Noord-Hollandpad en op de website van het Wandelnetwerk Noord-Holland.

Weidevogels zijn beschermde vogels die steeds zeldzamer worden in Nederland. Weidevogels verblijven bij voorkeur in open weidegebieden, daardoor zijn de legsels extra kwetsbaar. Landschap Noord-Holland is nauw betrokken bij het eschermen van weidevogels.

In  opdracht van de provincie wordt het onderhoud en beheer van het Wandelnetwerk Noord-Holland en het Noord-Hollandpad uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland. Op de websites www.wandelnetnetwerknoordholland.nl en www.noordhollandpad.nl vindt je alle informatie over wandelen in de provincie.