• AIA Alkmaar

Leren van Eco-wijken zoals Vroonermeer-Zuid

ALKMAAR Bij Theater de Vest wordt woensdag 23 mei vanaf 20.00 uur de AIA-Lezing 'Leren over Eco-wijken zoals Vroonermeer-Zuid' gehouden. De lezing wordt verzorgd door Birgit Dulski (o.a. Senior Researcher Nyenrode Business Universiteit). Toegang bedraagt 5 euro per persoon.

Birgit geeft een lezing over de ecologische benadering van het ontwikkelen van nieuwe wijken. De lezing wordt georganiseerd door het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar en vindt plaats in de Pleinzaal van TAQA Theater De Vest te Alkmaar.

In de jaren 90 werden diverse eco-wijken gerealiseerd. Het waren nieuwbouwwijken waar veel aandacht werd besteed aan energiebesparing en duurzame energieopwekking, maar ook aan duurzame materiaalkeuzes, groen en water, een autoluw karakter en sociale cohesie. In Alkmaar is Vroonermeer Zuid hiervan een goed voorbeeld. Birgit Dulski was als adviseur betrokken bij een aantal van deze wijken, net als haar collega Anke van Hal. In opdracht van het ministerie voor Binnenlandse Zaken gingen Anke en Birgit terug naar zes eco-wijken om te onderzoeken hoe gelukkig de bewoners zijn met de duurzame maatregelen van toen.