KOOK Verkoop voor goede doel

ALKMAAR Stichting KOOK houdt weer haar maandelijkse verkoop en wel op zaterdag 3 juni van 10.00 tot 15.00 uur in het pand aan de Zijperstraat 36A.

Voor weinig geld kunnen bezoekers allerlei goede, tweedehands huisraad en kleding kopen. De opbrengst wordt gebruikt om ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld te financieren. In de maand juni helpt KOOK bij het herstel van de watervoorziening voor drie dorpsgemeenschappen in noord Sri Lanka. In het noorden en oosten van Sri Lanka zijn nog steeds veel te weinig waterputten omdat de meeste zijn vernietigd tijdens de laatste fase van de burgeroorlog die in 2009 is beëindigd. Hoewel dit al weer ruim 8 jaar geleden is, is er op veel plaatsen nog geen herstel van de watervoorziening geregeld door de overheid. (zij laten de Tamils die de LTTE ondersteunden in feite een beetje aan hun lot over).

Voor dit jaar zijn er plannen voor de bouw van drie tubewells in het noorden van Sri Lanka: In Kaively waren twee waterputten op het terrein van de lokale kerk. Ze zijn door de burgeroorlog vernield en niet meer in gebruik. Dertig omwonende families moeten nu ver lopen om water te halen. Beheer en toezicht van deze tubewell zal in handen blijven van de lokale kerk. Iedereen uit de omgeving kan er vrij gebruik van maken.

In Umaiyalpuram-Paranthan wonen 25 Tamil families. Ze hebben 1 watertank van 1000 liter tot hun beschikking die niet dagelijks door de overheid wordt gevuld. De bestaande waterputten worden niet meer gebruikt omdat het water zout is. Om iedereen goed water ter beschikking te stellen is een tubewell op grote diepte nodig met een sterke motor en een grote tank. Op meer dan 75 feet is het water zuiver.

Eswaripura telt 218 families, arm en door de regering in de steek gelaten. Grootste probleem is ook hier het vervuilde drinkwater. De dorpsoudsten willen een tubewell slaan (waarschijnlijk 70 tot 100 feet diep) met een krachtige pomp en 2 watertanks. (van 1500 of 2000 liter) en een groot purifysysteem dat het water in de 1ste tank zuivert. Ze willen zelf de tanks betalen als dorp, toezicht houden en het gezuiverde water per literfles verkopen voor 1 rs. Daarmee bouwen ze een fonds op voor de vervanging van het filter en voor onderhoud.

Positief is dat ze zelf mee willen investeren en verantwoording willen nemen. Heeft u nog bruikbare spullen, dan kunnen die worden afgeleverd bij het KOOK-pand aan het Zijperstraat 36A, op maandag en woensdag van 10.00 – 15.00 uur. Op deze tijden kunnen donateurs tevens in het pand terecht om aankopen te doen.
Wie spullen wil laten ophalen kan bellen met tel. 072 - 511 78 91: op maandag en woensdag van 9.00 tot 15.00 uur.