• Pixabay

KOOK verkoop

ALKMAAR Stichting KOOK houdt zaterdag 3 augustus weer haar maandelijkse zaterdagverkoop tussen 10.00 en 15.00 uur in het pand aan de Zijperstraat 36A in Alkmaar voor weinig geld allerlei goede, tweedehands huisraad en kleding kopen. De opbrengst wordt gebruikt om ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld te financieren. In de maand augustus helpt KOOK bij de productie, het verwerken en verkopen van honing in Burundi.

Burundi is een land in Afrika dat niet aan de zee ligt en weinig natuurlijke hulpbronnen heeft. De economie is overwegend agrarisch, goed voor 50% van het bruto nationaal product. 90% van de bevolking werkt in de landbouw. Ongeveer 80% van de Burundese bevolking leeft in armoede. Hongersnoden en voedseltekorten hebben zich in de afgelopen decennia in heel Burundi voorgedaan en volgens het Wereldvoedselprogramma lijden 56,8% van de kinderen jonger dan vijf jaar aan chronische ondervoeding. De exportopbrengsten van Burundi - en de mogelijkheid om te betalen voor import – zijn afhankelijk van de internationale koffie- en theeprijzen.
In 2014 heeft KOOK al eens een project gesteund voor het opzetten van een coöperatie van imkers. In die tijd zijn bijenkorven aangeschaft welke voldeden aan de nieuwste inzichten en werden de imkers geleerd hoe ze het beste met de bijenvolken om konden gaan. Ook zijn er bescheiden onderkomens gebouwd waar materialen en gereedschap voor de imkers opgeslagen konden worden. Tevens kon daar de ruwe honing opgeslagen worden.

De bijenhouders zijn dus al begonnen met het verzamelen van honing en deze aan de lokale markt verkopen. Nu gaat de tweede fase van dit project in met als belangrijkste doel om het project uit te breiden en te verbeteren door:
    • Verstrekken van plantensoorten die worden gebruikt om meer honing te kunnen produceren
    • Het bouwen van een productieruimte met opslagcapaciteit voor de honing t.b.v de verkoop.
    • Het leveren van apparatuur voor het verwerken van de honing.
    • Het opzetten van de marketing voor de coöperatie.
    • Samenwerking met andere imkers en coöperaties (joint venture).
    • Het aanbieden van aanvullende training in ondernemerschap
Dit project zal ten eerste de huidige coöperatie van 25 imkers, 12 mannen en 13 vrouwen, helpen. Daarnaast is het de bedoeling om de verwerking en de verkoop van de honing te professionaliseren en te verbreden. Hierdoor zal een veelvoud aan mensen betrokken worden bij dit project. De begeleiding en rapportage zal verzorgd worden door ontwikkelingsorganisatie Recovi die ervaring heeft op dit gebied.
Heeft u nog bruikbare spullen, dan kunnen die worden afgeleverd bij het KOOK-pand aan het Zijperstraat 36A, op woensdag van 10.00 tot 15.00 uur. Op deze tijden kunt u tevens in het pand terecht om aankopen te doen. Indien u spullen wilt laten ophalen dan kunt u bellen met 072 - 511 78 91: op woensdag van 9.00 tot 15.00 uur.