Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw M. de Rijke-Roest

ALKMAAR Mevrouw M. de Rijke-Roest is woensdag 22 mei benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Piet Bruinooge reikte de onderscheiding aan haar uit in het stadhuis, Langestraat 97.

Mevrouw De Rijke zet zich al ruim 40 jaar in voor de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Noord-Holland benoorden het IJ en de Besturenraad voor het voortgezet speciaal onderwijs van het Protestants-Christelijk Onderwijs.Zij nam complexe problemen op zich van alle betrokken scholen in de provincie Noord-Holland op zowel financieel- als personeelsgebied. Samen met de directeuren van de aangesloten scholen bereidde ze de fusieplannen voor, met intreding in de nieuwe structuren en uittreden van de eigen stichting en toetste leerplannen voor elke stichtingsschool aan de rijksnormen, met de bijbehorende financiële kaders en de borging van de kwaliteit van het speciaal onderwijs. Voor de Besturenraad schreef zij mee aan de beleidsvisie voor de betrokken scholen en was zij medebeheerder van het Borgstellingsfonds.