• Stille rapers luisteren aandachtig naar Hans van Heusden.

    Gerda Holla
  • Een enorme hal vol afval. Vanuit hier gaat het afval de verbrandingsoven in.

    Gerda Holla
  • De loshal, waar de vrachtwagens hun afval lossen in de afvalbunkers.

    Gerda Holla

Kijkje bij afvalverwerking

REGIO HVC in Alkmaar, wat letterlijk staat voor Huis Vuil Centrale, is veel meer dan dat. 'Wij zijn een afvalenergiecentrale', stelt Hans van Heusden van HVC. 'We verbranden het afval en maken er energie van. Stroom en water.' Het is de eerste excursie voor 'stille rapers', dus mensen die vrijwillig andermans zwerfvuil opruimen, in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Initiator Pieter Bijl uit Alkmaar, zelf ook fervent zwerfafvalopruimer, heeft met medewerking van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier deze middag georganiseerd.

Gerda Holla

ACTIVITEITEN Hans van Heusden heet alle gasten welkom. De 43 aanwezige stille rapers krijgen allereerst een pluim van hem: 'Ik wilde dat er meer mensen waren zoals jullie,' zo begint hij. Daarna vertelt hij hoe de verwerking van het restafval bij HVC gaat en wat HVC allemaal doet. 'We zijn een duurzaam energie- en afval bedrijf van 46 gemeenten en 6 waterschappen. De gemeenten zijn de aandeelhouders van HVC. Iedere gemeente bepaalt voor zich hoe het afval wordt ingezameld en wij proberen om de gemeenten allemaal dezelfde kant op te krijgen.' HVC kent vele activiteiten, waaronder inzameling, recycling, afvalverbranding, slibverbranding en energieproductie uit biomassa. Het is een bedrijf dat werkt zonder winstoogmerk. 'We willen als toonaangevend nutsbedrijf onze gemeenten, waterschappen en inwoners koploper maken en houden als het gaat om hergebruik van grondstoffen en het verduurzamen van de energiehuishouding. De opgewekte energie wordt zonder winst verkocht.'

RONDLEIDING Na deze inleiding gaan de stille rapers in drie groepen de centrale in om met eigen ogen te aanschouwen wat er in het enorme gebouw, dat dit jaar 23 jaar bestaat, gebeurt. Allereerst is er de immense loshal, waar vuilnisauto's het goed samengeperste afval naar toe brengen. Vijf dagen per week komen 250 vuilniswagens per dag hier hun afval heen brengen. 'De vuilnisauto die bij je thuis het huisvuil ophaalt, brengt dit vuil eerst naar het gemeentelijke rayon', zo legt Nynke Jongbloed, die deze rondleiding geeft, uit. 'Bij de rayons wordt het vuil dat uit zes vuilniswagens komt, samengeperst in éen wagen en deze lost z'n wagen in deze bunkers van de loshal. Vanuit de bunker komt het afval in de enorme opslaghal met afval en van daaruit gaat het met grote grijpers de verbrandingsovens in.' Bij de bouw van het gebouw in 1995 waren er drie verbrandingsovens, inmiddels zijn dat er vier. 'Zo'n oven brandt twee jaar lang dag en nacht. De temperatuur in de oven is 1000 graden Celsius. De ovens worden dag en nacht door twee camera's gecontroleerd', zo vertelt Nynke. Jan van Zanen uit Alkmaar, éen van de stille rapers, kijkt z'n ogen uit. 'Ik vind het fantastisch. Ik had nooit gedacht dat de huisvuilcentrale zo'n belangrijk instrument voor Noord-Holland is.' Iets later legt Nynke uit waarom het zo belangrijk is om afval goed te blijven scheiden. 'Hoe beter je scheidt, hoe minder er in de zwarte bak belandt. Dan hoeft er dus minder verbrand te worden en dat scheelt uiteindelijk in ieders eigen portemonnee.'

AFSLUITING Na de rondleiding gaan de stille rapers naar Stadswerk072 waar onder het genot van een hapje en een drankje nog enkele sprekers aan het woord komen. Marcel van Zon, wethouder, looft de zwerfafvalopruimers dat ze hun activiteiten geheel vrijwillig doen. Rob Petersen, afvalcoach en projectleider bij Stadswerk, gooit er nog een schepje bovenop: 'Jullie blijven niet in de frustratie zitten, maar jullie ondernemen actie. Dat inspireert weer andere mensen.' Ruud Maarschoon van het Hoogheemraadschap kijkt vooral vooruit: 'Jullie zijn de ambassadeurs voor de toekomst, daar wil ik jullie voor bedanken.' Aad en Ada Dekker uit Alkmaar die jaarlijks zo'n 60 vuilniszakken zwerfafval opruimen, hebben een goed gevoel na deze middag. 'Het was heel leuk en interessant. Je ontmoet weer andere stille rapers en je hoort weer veel interessante dingen.'

INFORMATIE www.stillerapers.nl