• Provincie Noord-Holland

Kandidaten voor Duurzaam Erfgoedprijs gezocht

ALKMAAR De provincie Noord-Holland is op zoek naar monumenten waar verduurzaming een grote rol speelt. Eigenaren die duurzame technieken hebben toegepast of innovatieve ideeën hebben voor de verduurzaming van hun monument maken kans op de Duurzaam Erfgoedprijs 2018.

In Noord-Holland staan duizenden monumenten met een rijk verleden die ook een toekomst verdienen. Om deze monumenten te behouden is het belangrijk ze toekomstbestendig te maken. Verduurzaming staat daarbij centraal. Bestrijden van tocht, hergebruik van regenwater, verwarmen met zonne-energie zijn voorbeelden. De Duurzaam Erfgoedprijs is een aanmoedigingsprijs van de provincie. Met de prijs wil de provincie eigenaren van monumenten stimuleren om hun gebouwen op een verantwoorde manier te verbouwen, aan te passen en zo klaar te maken voor de toekomst. Aanmelden kan tot en met 8 juni via https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Projecten/Duurzaam_Erfgoedprijs_2018.