• Elsbeth Pilz

Jan Hoogenhout vertelt in Raadhuis Grootschemer

GROOTSCHERMER Vierhonderd jaar na Christus behoorde het Schermereiland tot Friesland. En dus stammen inwoners van Grootschermer af van de Friezen. Of zit dat toch anders? Jan Hoogenhout geeft het antwoord op die vraag op vrijdag 26 januari in het Raadhuis van Grootschermer.

Jan Hoogenhout kwam in 1979, toen hij leraar werd in Alkmaar, in Schermerhorn wonen. Voor zijn afstuderen als leraar geschiedenis verdiepte hij zich in de geschiedenis van het Schermereiland.

Hoogenhout gaat terug naar de tijd toen Waddenzee en Zuiderzee nog niet bestonden. De duinen op de Waddeneilanden vormden destijds de noordgrens van ons land. Later ontstonden de grote meren in Noord-Holland en door de vergroting van de Zuiderzee kreeg het Schermereiland z'n huidige vorm. In de dorpen Grootschermer en Graft kwamen kleine boerderijen en er werd op paling gevist. Schermerhorn en De Rijp richtten zich op de visserij en vrachtvaart.

Het verhaal van Jan Hoogenhout leert de aanwezigen veel over de geschiedenis van het dorp en de wijde omgeving. In het Raadhuis voegt hij prachtige anekdotes toe aan de historie van Grootschermer. Het aantal zitplaatsen in de Raadzaal is beperkt. Van tevoren aan te melden is noodzakelijk. De entree is 6 euro. Aanmelden: info@raadhuisgrootschermer.nl of 0299 201 205.