• Een foto van de Commandobunker Bescherming Bevolking (BB) in Alkmaar.

    Regionaal Archief Alkmaar

Inloopavond in Regionaal Archief over Project Koude Oorlog

ALKMAAR In Alkmaar en omgeving zijn nog objecten uit de Koude Oorlog aanwezig (1948–1989). Maar de kennis van deze enerverende periode uit de geschiedenis verdwijnt. Stichting Militair Erfgoed is daarom in opdracht van de gemeente Alkmaar een project gestart om de verhalen over de Koude Oorlog in Alkmaar en omgeving te verzamelen. Om herinneringen en verhalen te kunnen delen, en objecten uit die tijd te laten zien, is er op donderdag 18 oktober tussen 19.00 en 22.00 uur een Koude Oorlog-avond in het Regionaal Archief Alkmaar aan de Bergerweg 1. De Koude Oorlog was dan wel een 'stille oorlog', maar toch is er veel gebeurd. De periode 1948-1989 kenmerkte zich door veel spanningen tussen 'Oost' en 'West'. Het hele land werd systematisch in paraatheid gebracht ter voorbereiding voor als de Russen ons land zouden binnenvallen of aanvallen met atoomwapens. Hiervoor werden onder andere luchtwachttorens, atoombunkers, noodzetels van ministeries, commandoposten voor de Bescherming Bevolking, openbare schuilplaatsen, militaire bunkers en vliegvelden gebouwd. De bunkers en objecten onder diverse gebouwen zijn hier restanten van.

Deze restanten vertellen het verhaal van de Koude Oorlog in Alkmaar en omgeving. Enkele van de Koude Oorlog-bunkers in de omgeving worden gebruikt als kantoor, plek voor creatie of opslag. Bekende locaties zijn de commandobunker van de Bescherming Bevolking (BB) aan de Frans Halsstraat in Alkmaar; de openbare schuilplaats onder Theater De Vest; de atoombunker onder de huidige Telefooncentrale; de bestuurspost onder het Alkmaarse stadhuis; en de commandobunker van de BB aan de Provincialeweg 2 in Schagen. De gemeente wil graag weten welke overblijfselen er van de Koude Oorlog nog aanwezig zijn in Alkmaar en omgeving. Wat kunnen deze objecten ons vertellen, laten zien en leren en welke verhalen zijn er nog bekend over de Koude Oorlog in Alkmaar? Maar er is nog maar weinig bekend over wat er zich precies afspeelde tijdens de Koude Oorlog. Stichting Militair Erfgoed verzamelt namens de gemeente en samen met het Regionaal Archief Alkmaar alles wat nog bekend is over de Koude Oorlog in Alkmaar en omgeving. Hiervoor wordt 18 oktober een speciale bijeenkomst gehouden in het Regionaal Archief. Dan wordt het project toegelicht en zijn er 2 lezingen. Er is materiaal aanwezig uit de collecties van het Regionaal Archief en Museum Bescherming Bevolking. Wie nog verhalen, foto's of objecten heeft uit die tijd, wordt uitgenodigd om dat te delen met de stichting. Meer informatie via de Facebookpagina Koude Oorlog Alkmaar of via koudeoorlogalkmaar@gmail.com.