• Mink de Vries in vol ornaat. In wit koorkleed en zwarte stola gaat hij de fietstocht afleggen.

    Mink de Vries
  • Het Witte Hof of Sint Maria Magdalena Klooster in Alkmaar. Tegenwoordig staat het bekend als het Hof van Sonoy. Het had een functie als daklozenopvang.

    Leuke Tip
  • Het Nieuw Weeshuis in Enkhuizen. Op deze plek stond eerst het St. Ursulaklooster.

    Otter

'Ik wil dat er meer aandacht komt voor Moderne Devotie'

REGIO Monnik en leraar Mink de Vries vindt dat Moderne Devotie meer erkenning verdient in de geschiedenis van West-Friesland en Alkmaar. Om meer bewustwording over deze middeleeuwse spirituele beweging te realiseren, gaat hij per fiets de Westfriese Omringdijk bedwingen.

Carlo Doodeman

Op de binnenplaats van de Hoornse Weeshuistuin, vertelt De Vries (55) wat Moderne Devotie voor hem inhoudt. ,,Het is een vorm van toewijding binnen de katholieke kerk die in de veertiende eeuw is opgericht door de Nederlandse Geert Grote (1340 - 1384) uit Deventer. De beweging was gericht op het veranderen van de corrupte kerk en maatschappij, en heeft bijgedragen aan het praktisch hervormen van onderwijs, zorg en taal.'' Als voorbeelden noemt De Vries dat Moderne Devotie de basis heeft gelegd voor een van de eerste middelbare scholen ter wereld, bij aanhangers toen al het idee bestond dat zorg voor iedereen toegankelijk moest zijn en dat zij streefden naar prediking van de Bijbel in volkstaal.

AANWEZIGHEID Na veel onderzoek heeft De Vries geconcludeerd dat Moderne Devotie onderdeel is van de identiteit en geschiedenis van West-Friesland en Alkmaar. De beweging was volgens de leraar theologie erg actief in deze omgevingen. ,,Broeder- en zustergemeenschappen verzorgden zieken en arme studenten. Hierdoor kon het gedachtegoed op veel sympathie van de lokale bevolking rekenen.'' Om aan te tonen hoe groot de aanwezigheid van deze beweging was, wijst hij op de voormalige hoeveelheid Moderne Devotiegebouwen. ,,Ik denk dat er weinig gebieden in Nederland zijn waar de dichtheid van zulke kapellen en kloosters zo hoog is.'' Dat Moderne Devotie een vruchtbare bodem vond in dit gebied, wijdt De Vries onder meer aan het praktische karakter ervan: nuchter en niet al te devoot. ,,Dat paste goed bij West-Friezen, omdat zij wars waren van regels, autoriteit en hiërarchie.''

ONTWIKKELING West-Friesland en Alkmaar hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Moderne Devotie in Nederland, legt de Vries uit. ,,Moderne devoten van het eerste uur hebben destijds, in geest van de beweging, door heel Noord-Holland missiewerk gedaan en het Priesterhuis in Hoorn heeft inspraak gehad op de landelijke structuur en organisatie. Verder hebben Gerardus van Hoorn en Paulus van Medemblik bijgedragen aan dat vooral zustergemeenschappen van Moderne Devotie, ondanks botsingen met de katholieke kerk, hun maatschappelijke werk konden blijven uitvoeren.''

MISKENNING De Vries meent dat er te weinig besef is over zulke historische gebeurtenissen en de invloed ervan op West-Friesland en Alkmaar. ,,Ik vind het belangrijk dat er recht wordt gedaan aan de geschiedenis van mensen van toen en nu. Dat gebeurt momenteel niet genoeg. Dit stukje geschiedenis is miskend en krijgt niet de waardering en aandacht die het verdient.'' Daarom informeert De Vries gemeenten hierover. Deze kunnen volgens hem bewustwording bewerkstelligen, door het geven van lezingen, rondleidingen en het plaatsen van bordjes bij straten en gebouwen die een verleden hebben met Moderne Devotie.

MISSIE Zijn eigen steentje draagt hij bij door op 29 september fietsend een rondgang te maken over de 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk. Dit doet hij langs zeven Moderne Devotieplaatsen: Alkmaar, Hoorn, Blokker, Grootebroek, Enkhuizen, Medemblik en Schagen. Tijdens de tocht zal De Vries tussen 09:45 en 16:45 uur in vol ornaat toespraken houden op bekende locaties. Denk aan op het Waagplein in Alkmaar of nabij de Mariakapel in Hoorn. Aan de hand van zeven actuele waarden, te weten: zorg, vrijheid, ondernemerschap, gemeenschapszin, inspiratie, eenvoud en talent, gaat de monnik het gesprek aan met toehoorders. ,,Ik verwacht typische West-Friese interactie: geen terughoudendheid en met het hart op de tong. Ik wil de nieuwsgierigheid van het publiek aanwakkeren en de mensen een completer beeld van hun historische identiteit geven.'' Ook heeft hij een boodschap voor de politiek: ,,Een recent voorbeeld is de slechte staat van jeugdzorg in West-Friesland. Bij moderne devoten geldt zorg als speerpunt. Het zou mooi zijn als de plaatselijke politiek daar een voorbeeld aan neemt.''