• RAA013000185_008, 10/27/10, 12:06 PM, 8C, 4140x7524 (1620+1680), 100%, MM8000juni, 1/160 s, R52.5, G21.2, B21.2

    Regionaal Archief Alkmaar

Historisch materiaal uit de regio steeds meer online

ALKMAAR De afgelopen maanden zijn er tienduizenden scans van archiefstukken, kranten en tijdschriften online beschikbaar gesteld op regionaalarchief.nl van het Regionaal Archief Alkmaar. Steeds meer, soms eeuwenoud, historisch materiaal uit de regio wordt zo voor iedereen en overal toegankelijk. Daar komt bij dat het materiaal zelf door de digitalisering minder gebruikt hoeft te worden, waardoor het minder onderhevig is aan slijtage. Naast de reeds online beschikbaar gekomen stukken blijft het Regionaal Archief onverminderd werken aan de digitaliseringsslag. Zo wordt er gewerkt aan het digitaliseren en online zetten van het bevolkingsregister tot begin twintigste eeuw, van alle tien gemeenten die onder de archiefdienst vallen. De gedigitaliseerde documenten zijn voor iedereen toegankelijk vanuit huis. De studiezaal van het Regionaal Archief aan de Bergerweg 1 biedt de mogelijkheid om (nog) niet-gedigitaliseerde stukken te bekijken.