• Historische Vereniging Alkmaar
  • Historische Vereniging Alkmaar
  • Historische Vereniging Alkmaar

Lezing over docu Alkmaarse verzetsheldin

ALKMAAR Pamela Sturhoofd en Jessica van Tijn werken al meer dan twee jaar aan een zeer omvangrijk, internationaal project: een documentaire over Truus Wijsmuller, één van Nederlands grootste oorlogshelden. Ruim tienduizend Shoah-overlevenden en hun nakomelingen danken hun leven aan de Alkmaarse verzetsheldin Truus Wijsmuller. Zondag 15 september is er vanaf 16.00 uur een lezing over deze documentaire onder de titel 'The making of Truus' Children' in Filmhuis Alkmaar aan de Pettemerstraat. 

Door haar daadkrachtige optreden werden vlak voor de Tweede Wereldoorlog rond de 10.000 voornamelijk Joodse kinderen uit Duitsland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen nog net op tijd in veiligheid gebracht, aan boord van de zogenaamde Kindertransporten. Opmerkelijk is dat – veertig jaar na haar dood en tachtig jaar nadat deze reddingsoperatie begon – nooit eerder een documentaire over 'Tante Truus' (zoals ze door de kinderen werd genoemd) is gemaakt. Toch deed zij net zo belangrijk en heldhaftig werk als mensen als Oskar Schindler, Raoul Wallenberg en Nicolas Winton, die daarvoor – en volledig terecht - wél erkenning hebben gekregen.

Doel van de documentaire Truus' Children is Truus Wijsmuller de plek in de geschiedenis te geven die ze verdient en tegelijkertijd de belangrijke boodschap door te geven dat wij allemaal 'een verschil' kunnen maken. De makers van Truus' Children zijn in staat geweest de afgelopen 2 jaar nog 23 'kinderen' terug te vinden die hun leven aan Truus Wijsmuller te danken hebben. Met hulp van vele donaties en bijdragen van fondsen, gemeenten, andere instellingen en privé-donaties  hebben de interviews met de teruggevonden kinderen - inmiddels allemaal tussen de 85 en 95 haar oud - voor een groot deel plaats kunnen vinden.

De financiering voor deze enorme internationale productie is al een heel eind, maar de makers zijn nog op zoek naar aanvullende financiële steun om deze historisch belangrijke en onafhankelijke productie te kunnen realiseren, waarmee een omissie in onze geschiedschrijving wordt rechtgezet. Pamela Sturhoofd en Jessica van Tijn, als makers en producers verantwoordelijk voor het hele project, geven op 15 september a.s. tijdens een lezing in het Alkmaarse Filmhuis tekst en uitleg bij de totstandkoming van deze inspirerende documentaire, met een blik 'achter de schermen', anekdotes van de opnamen en uiteraard een eerste blik op een paar van de ontmoetingen met de 'Kinderen van Truus'. 

Dat de lezing van Pamela Sturhoofd en Jessica van Tijn in het Filmhuis Alkmaar plaatsvindt is niet toevallig. Na een lange periode van vergetelheid staat de in Alkmaar geboren verzetsheldin volop in de belangstelling. De Gemeente Alkmaar wil in samenwerking met de Historische Vereniging Alkmaar een standbeeld voor haar oprichten. Begin 2020 zal het standbeeld onthuld worden op de Mient, hoek Fnidsen. Na afloop van de lezing spreekt de Burgemeester kort over dit eerbetoon aan Truus Wijsmuller.

Reserveren voor deze lezing kan via www.filmhuisalkmaar.nl.